Wpływ mniejszości narodowych zamieszkujących Estonię i Łotwę na rozwój systemów medialnych państw pobytu

Katarzyna Kamińska-Korolczuk

Abstract

Estonia i Łotwa to państwa, w których mieszka wiele różnych narodowości. W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia z rozwoju mediów estońskich i łotewskich, z uwzględnieniem wpływu na nie osób pochodzących z różnych kręgów cywilizacyjnych. Ta różnorodność twórców mediów nie tylko nie zagrażała rozwojowi komunikacji w tej części świata, ale również pozwoliła na wypracowanie solidnego system funkcjonowania mediów. Oba kraje charakteryzowały się wysokim poziomem czytelnictwa i wysokim nasyceniem rynku mediów. Obecnie media Estonii i Łotwy są reprezentowane głównie przez interesy dwóch grup właścicieli i nadawców – narodu podstawowego i ludności rosyjskojęzycznej. Interes obu grup nie jest zbieżny, a obiektywizm prasy najczęściej znajduje się tylko w sferze deklaratywnej.
Author Katarzyna Kamińska-Korolczuk (FSS / IPS / DPolS)
Katarzyna Kamińska-Korolczuk,,
- Diovision of Political Systems
Other language title versionsThe impact of national minorities from Estonia and Latvia on media systems development
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages375-390
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmedia w Estonii, media na Łotwie, mniejszości narodowe w Estonii, mniejszości narodowe na Łotwie
Keywords in Englishmedia in Estonia, media in Latvia, minorities in Latvia, minorities in Estonia
DOIDOI:10.15804/cip201723
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4082/3408
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Kaminska_Korolczuk_Katarzyna_Wpływ_mniejszosci_2017.pdf 2.58 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?