Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie

Magdalena Gostkowska-Drzewicka , Ewa Majerowska

Abstract

Celem artykułu jest ocena poziomu ryzyka inwestowania w akcje spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w kontekście koniunktury w budownictwie. Do ekstrakcji cyklu koniunkturalnego w budownictwie zastosowano metodę Bry-Boschan. Oceny ryzyka dokonano za pomocą ekonometrycznychmodeli wyceny kapitałowej, tj. modeli Sharpe’a oraz CAPM. Poprawność oszacowanych modeli zweryfikowano za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Cykl koniunkturalny w budownictwie został wyodrębniony na podstawie danych miesięcznych pochodzących z testów koniunktury. Do oszacowania ryzyka wykorzystano miesięczne ceny akcji spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000–2015. Poziom ryzyka spółek budowlanych notowanych na GPW reagował na zmiany koniunktury w budownictwie w latach 2000–2015. W większości badanych podmiotów zaobserwowano, że w trakcie trwania dekoniunktury wartości parametru beta były wyższe niż w okresach ożywienia i prosperity.
Author Magdalena Gostkowska-Drzewicka (FM / DCF)
Magdalena Gostkowska-Drzewicka,,
- Department of Corporate Finance
, Ewa Majerowska (FM / DE)
Ewa Majerowska,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsThe risk of investment in construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange versus the cycles in the construction industry
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages469-482
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpoziom ryzyka inwestycyjnego, model CAPM, model Sharpe’a, cykl koniunkturalny
Keywords in Englishinvestment risk level, CAPM, Sharpe Model, economic cycle
Abstract in PolishThe aim of this article is to assess the risk level of investment in construction companies shares listed on the Warsaw Stock Exchange in the context of the situation in the construction industry. The Bry-Boschan method was used to extract the business cycle in the construction. It was based on the results of monthly economic situation test, which are published by the Central Statistical Office in Warsaw. Riskassessment was made using the econometric models of valuation of capital, i.e. the Sharpe model and the CAPM. The correctness of the estimated models was verified by the relevant statistical tests. The monthly prices of the shares of construction companies listed on the WSE in 2000–2015 were used to estimate the risk level. The risk level of construction companies listed on the WSE react to changes in economic situation in the construction industry in 2000–2015. In the majority of the analysed companies, it was noticed that during the recession parameter beta was higher than in periods of recovery and prosperity.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-37
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6916/26893.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-08-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back