Cykl operacyjny i jego elementy składowe a rentowność spółek notowanych na GPW w Warszawie

Jacek Jaworski , Leszek Czerwonka

Abstract

The paper analyzes the relationship between the return on assets and the operating cycle and its components (inventory days, average collection period, accounts payable days and cash conversion cycle). In the empirical study, a panel analysis of data based on the financial statements of 251 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1998-2016 was used. The obtained empirical results confirm the hypotheses assumed on the basis of literature review. The relationship between the working capital management metrics measured in the days and profitability turned out to be negative. It means that the longer the operating cycle and all its previously mentioned components, the lower the profitability of the company.
Author Jacek Jaworski
Jacek Jaworski,,
-
, Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsOperating cycle, its components vs. profitability of companies listed on Warsaw Stock Exchange
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No533
Pages110-118
Publication size in sheets5.5
Keywords in Polishrentowność przedsiębiorstwa, wskaźnik rentowności aktywów, zarządzanie kapitałem obrotowym, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki
Keywords in Englishcorporate profitability, return on assets, working capital management, operating cycle, cash conversion cycle
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano zależności pomiędzy rentownością aktywów a cyklem operacyjnym i jego elementami składowymi (okresem obrotu zapasami, cyklem inkasa należności, okresem spłaty zobowiązań oraz cyklem konwersji gotówki). W badaniu empirycznym wykorzystano analizę panelową danych opartych na sprawozdaniach finansowych 251 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998- -2016. Uzyskane wyniki empiryczne są potwierdzeniem hipotez założonych na podstawie przeglądu literatury. Zależność między mierzonymi w dniach wskaźnikami zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością okazała się negatywna. Oznacza to, że im dłuższy cykl operacyjny i wszystkie jego składowe, tym rentowność przedsiębiorstwa jest mniejsza.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.533.11
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back