Obrona konieczna a sztuki walki

Karol Kloskowski

Abstract

The article focuses on the analysis of the right to necessity defense under art. 25 of the Polish Penal Code, that is the Act of 6 June1997, with particular consideration given to the legal effects of exceeding the borders of self-defense using martial arts. The author points out that positive values are shaped through training, where a trained novice, thanks to his/her principles derived from the several hundred years’ tradition of martial arts, does not seek confrontation in the face of an illegal, direct and real attack and instead tries to alleviate the situation before using the techniques of effective selfdefense. The author points out that the reaction in necessity defense, e.g. using one's own training, is not an obligation of the attacked person. It is their natural right and one of the subjective human rights. It reflects the Latin legal maxim which clearly states that Vim vi repellere licet – "it is permitted to repel force with force".
Author Karol Kloskowski (FLA)
Karol Kloskowski,,
- Faculty of Law and Administration
Other language title versionsNecessity defense vs. martial arts
Journal seriesRocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/, ISSN 1730-7953, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol28
Pages40-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobrona konieczna, sztuki walki, zasady, Kodeks karny
Keywords in EnglishNecessity defense, martial arts, morals, Polish Penal Code
Abstract in PolishAutor w swoich rozważaniach koncentruje się na próbie analizy zagadnienia obrony koniecznej z art. 25 ustawy Kodeks karny, z dnia 6 czerwca 1997 roku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych, jakie niesie ze sobą przekroczenie granic obrony koniecznej z wykorzystaniem umiejętności sztuk walki. Autor zwrócił uwagę na kształtowanie pozytywnych wartości poprzez trening, gdzie wyszkolony adept, dzięki zasadom wywodzącym się z kilkusetletniej tradycji sztuk walki, nie dąży do konfrontacji przy bezprawnym, bezpośrednim i rzeczywistym ataku, ale stara się załagodzić sytuację konfliktu, zanim użyje znanych sobie technik skutecznej samoobrony. Wskazał, że reagowanie w obronie koniecznej, np. z wykorzystaniem swojego wyszkolenia, nie jest obowiązkiem osoby zaatakowanej. Jest to jej uprawnienie, które jest prawem przyrodzonym i jednym z podmiotowych praw człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w prawniczej paremii, mówiącej, że Vim vi repellere licet – "siłę wolno odeprzeć siłą".
URL http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&file=tl_files/nauka/wydawnictwo/rn2018/ROCZNIK%20NAUKOWY%20Tom%20XXVIII%20%282018%29.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back