Between lawfulness and lawlessness: The conceptual boundary between the system and the individual in Richard Wright‘s "Native Son"

Justyna Stiepanow

Abstract

This paper explores the impact of the conceptual boundary created by the notions of lawfulness and lawlessness on the individual. Law in Western culture is a goal-oriented instrument of state. The legal limits established in legislative acts and judicial decisions delineate a territory for potential action. As a normative domain,law guides human conduct in the process of individual practical reasoning. In states where codes and statutes go against natural human inclinations, individuals view the conceptual boundary of law as a challenge, which leads to conflicts between the system and the individual. I analyze such a conflict in the personal narrative of Bigger Thomas, the main protagonist in Richard Wright’s "Native Son". The growing tension caused by the discriminatory system of Jim Crow laws ends in the character crossing legal- and custom-determined boundaries.
Author Justyna Stiepanow (FL)
Justyna Stiepanow ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsPojęcia czynu zgodnego z prawem i czynu zabronionego. Konceptualna granica pomiędzy systemem a jednostką w powieści Richarda Wrighta "Native Son"
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/2
Pages121-138
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishmoralność, pozytywizm prawny, prawa Jima Crowa, prawa naturalne, prawo naturalne, rasizm, Richard Wrigh
Keywords in EnglishJim Crow laws, legal positivism, morality, natural law, natural rights, racism, Richard Wright
Abstract in PolishArtykuł dotyczy zagadnienia metaforycznej granicy, jaka tworzy się między pojęciami czynu zgodnego z prawem a czynu zabronionego. Prawo w kulturze zachodniej jest instrumentem władzy nastawionym na osiągnięcie celu. Ograniczenia ustanowione w czynnościach legislacyjnych lub przez wykładnię przepisów prawa tworzą terytorium do potencjalnego działania. Jako domena normatywna prawo kieruje ludzkim zachowaniem poprzez proces praktycznego rozumowania. W systemach, w których prawo zostało ustanowione w sprzeczności z prawem naturalnym, ta metaforyczna granica staje się wyzwaniem dla jednostki i prowadzi do jej konfliktu z państwem. Artykuł zgłębia ten konflikt z punktu widzenia osobistej narracji Biggera Thomasa, głównego bohatera powieści Richarda Wrighta pt. "Native Son". Rosnące napięcie powodowane przez dyskryminacyjny system praw Jima Crowa prowadzi do tego, że Bigger przekracza granice wyznaczone przez amerykańskie prawo i obyczaje.
URL https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/33797/files/beyond_philology_no_14_2_final_version.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back