E-ticket w strategii przewoźników lotniczych funkcjonujących w Polsce

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The main goal of the undertaken research is to answer the question how passengers using Polish airports purchase airline tickets as a result of global conditions. This is the research problem posed in the absence of currently available literature in this area, the lack of detailed and systematic scientific and marketing research. For the purposes of this study, data from author’s marketing research at Polish airports on the subject of instruments of air transport competition in passenger assessment were used. Such surveys were carried out in 2013 at Polish airports using the personal interview method based on the selection of passengers in a layered manner. In addition to primary research, the article presents secondary data from available world publications; in this case the main method used was the desk research method.
Autor Dariusz Tłoczyński (WE / KRT)
Dariusz Tłoczyński
- Katedra Rynku Transportowego
Inne wersje tytułuE-ticket in the strategy of air carriers operated on the Polish market
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr527
Paginacja300-311
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimdystrybucja, transport lotniczy, bilet elektroniczny, przewoźnik, kanały dystrybucji
Słowa kluczowe w języku angielskimdistribution, air transport, e-ticket, air carrier, distribution channels
Streszczenie w języku polskimJeszcze dwadzieścia lat temu przewoźnicy lotniczy oferowali bilety papierowe. Obecnie w wyniku postępu technologicznego zmieniła się technika związana ze sprzedażą usług lotniczych. Od początku XX w. zmieniły się kanały dystrybucji na rynku usług transportu lotniczego. Głównym celem podjętych badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pasażerowie korzystający z polskich portów lotniczych dokonują zakupu biletów lotniczych w wyniku uwarunkowań ogólnoświatowych. Tak postawiony problem badawczy jest istotny z powodu braku aktualnie dostępnej literatury w tym zakresie oraz braku szczegółowych i systematycznych badań naukowych i marketingowych. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane z autorskich badań zrealizowanych w polskich portach lotniczych. Badania takie zostały przeprowadzone w 2013 r. metodą wywiadu osobistego na podstawie warstwowego doboru pasażerów. W artykule zaprezentowano dane wtórne z dostępnych publikacji światowych, w tym przypadku główną metodą była desk research.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.527.24
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98600/edition/58625/content
Językpl polski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?