E-ticket w strategii przewoźników lotniczych funkcjonujących w Polsce

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The main goal of the undertaken research is to answer the question how passengers using Polish airports purchase airline tickets as a result of global conditions. This is the research problem posed in the absence of currently available literature in this area, the lack of detailed and systematic scientific and marketing research. For the purposes of this study, data from author’s marketing research at Polish airports on the subject of instruments of air transport competition in passenger assessment were used. Such surveys were carried out in 2013 at Polish airports using the personal interview method based on the selection of passengers in a layered manner. In addition to primary research, the article presents secondary data from available world publications; in this case the main method used was the desk research method.
Author Dariusz Tłoczyński (FE/DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsE-ticket in the strategy of air carriers operated on the Polish market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No527
Pages300-311
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdystrybucja, transport lotniczy, bilet elektroniczny, przewoźnik, kanały dystrybucji
Keywords in Englishdistribution, air transport, e-ticket, air carrier, distribution channels
Abstract in PolishJeszcze dwadzieścia lat temu przewoźnicy lotniczy oferowali bilety papierowe. Obecnie w wyniku postępu technologicznego zmieniła się technika związana ze sprzedażą usług lotniczych. Od początku XX w. zmieniły się kanały dystrybucji na rynku usług transportu lotniczego. Głównym celem podjętych badań jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pasażerowie korzystający z polskich portów lotniczych dokonują zakupu biletów lotniczych w wyniku uwarunkowań ogólnoświatowych. Tak postawiony problem badawczy jest istotny z powodu braku aktualnie dostępnej literatury w tym zakresie oraz braku szczegółowych i systematycznych badań naukowych i marketingowych. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane z autorskich badań zrealizowanych w polskich portach lotniczych. Badania takie zostały przeprowadzone w 2013 r. metodą wywiadu osobistego na podstawie warstwowego doboru pasażerów. W artykule zaprezentowano dane wtórne z dostępnych publikacji światowych, w tym przypadku główną metodą była desk research.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.527.24
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98600/edition/58625/content
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?