Świadomość konsumenta w aspekcie bezpieczeństwa żywności

Ewa Malinowska , Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Abstract

The main aim of the paper is to provide the assessment of the level of the awareness of the young consumers of food products and nutrition services in terms of the functioning of the food safety systems. These systems force the food manufacturers to follow the appropriate standards in order to take preventive actions to eliminate potential threats. The results suggest the average rating of the state of consumer’s knowledge on areas related to ensure food safety. They point out the need to ensure consumer access to publicly available information on researched area.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Małgorzata Szymańska-Brałkowska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Szymańska-Brałkowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsThe consumer awareness in the aspect of food safety
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No7
Pages451-467
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświadomość konsumenta, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, HACCP, zagrożenie
Keywords in Englishconsumer awareness, ensuring the food safety, HACCP, food related hazard
Abstract in PolishGłównym celem publikacji jest przedstawienie oceny poziomu świadomości młodych konsumentów produktów żywnościowych i usług żywieniowych w zakresie funkcjonowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żyw-ności. Wymuszają one na producentach żywności zachowanie odpowiednich standardów w celu podjęcia działań prewencyjnych, które mają na celu eliminację potencjalnych zagrożeń. Wyniki badań przedstawiają przeciętną ocenę wiedzy konsumenta na tematy związane z bezpieczeństwem żyw-ności, wskazują na potrzebę zapewnienia dostępu konsumentowi do ogólnie dostępnych informacji na badany temat.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_20177_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?