Badania rynkowe preferencji i zachowań transportowych użytkowników transportu miejskiego - standardy i ograniczenia

Olgierd Wyszomirski

Abstract

Rozwój transportu miejskiego jest w znacznym stopniu finansowany ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej. W celu racjonalnego wykorzystania tych środków projekty będące podstawą ich przyznania oraz efekty tych projektów muszą być poddawane ewaluacji. Do ewaluacji powinny być wykorzystywane informacje z badań rynkowych, w tym badań preferencji i zachowań transportowych. Kluczowe znaczenie dla ewaluacji projektów ma jednak nie tylko sama realizacja badań, ale także sposób ich przeprowadzenia. Determinuje on wiarygodność informacji. Informacje z badań rynkowych są wiarygodne, gdy opierają się na trafnym i rzetelnym pomiarze. Trafność polega na mierzeniu określonej cechy na odpowiednim poziomie dokładności. Rzetelność uzyskuje się, gdy otrzyma się te same rezultaty przy powtórzeniu pomiaru w tych samych warunkach. Artykuł przedstawia standardy przyjmowane w badaniach oraz ograniczenia, przed którymi stają badacze przy zbieraniu danych.
Author Olgierd Wyszomirski (FE / DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Pages76-85
Publication size in sheets1
Book Engel Paweł, Boratyńska-Karpiej Edyta, Obarymska-Dzierzgwa Joanna (eds.): Ocena wpływu miejskich projektów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: standardy i wyzwania, 2019, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ISBN 978-83-940563-7-7, 139 p.
Keywords in Englishurban transport, marketing research, travel preferences and behaviour
URL https://www.cupt.gov.pl/images/publikacja4.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?