Pupil passive, learner active in schooling and the work of fiction: William Golding's "Lord of the Flies"

Martin Blaszk

Abstract

In connection with a traditional model of schooling, John Dewey describes the pupil as a “theoretical spectator”, someone who absorbs knowledge rather than being involved in experience. The consequence of this, meanwhile, is that the child is often unable to make sense of what she/he is given let alone apply it in the world outside of school. As an alternative to this Dewey puts forward a vision of schooling in which the learner (rather than pupil) is actively engaged in experimentation in the classroom, constantly prompted to understand and give meaning to what she/he is doing. In terms of contemporary schooling these ideas can be related to developmental and social constructivist models which, similarly, place the learner as an active constructor of knowledge, either with or without the help of an adult (teacher). In the article a brief outline of traditional schooling in contrast to contemporary practices is given. Following on from this, the question as to what extent works of fiction show these models of education in the attitudes and actions of their protagonists is posed. In doing so, a number of events from William Golding’s Lord of the Flies are considered.
Author Martin Blaszk (FL / IEAS)
Martin Blaszk,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsUczeń bierny, uczeń aktywny w edukacji a dzieła literackie: "Władca much" Williama Goldinga
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/3
Pages217-237
Publication size in sheets1
Keywords in Polishuczeń pasywny, uczeń aktywny, tradycyjna edukacja, współczesna edukacja, fikcja, Władza much Williama Goldinga
Keywords in Englishpassive pupil, active learner, traditional schooling, contemporary schooling, fiction, William Golding's "Lord of the Flies"
Abstract in PolishW związku z tradycyjnym modelem nauczania, John Dewey opisuje ucznia jako „teoretycznego widza”, kogoś, kto absorbuje wiedzę, a nie angażuje się w doświadczenie. Konsekwencją tego jest to, że dziecko często nie jest w stanie zrozumieć, co otrzymuje, ani zastosować tego w świecie poza szkołą. Jako alternatywę Dewey przedstawia wizję nauki, w której uczeń aktywnie angażuje się w eksperymenty w klasie, nieustannie zachęcany do zrozumienia i nadania znaczenia temu, co robi. Pod względem współczesnej edukacji koncepcje te mogą być związane z modelami konstruktywistycznymi: rozwojowymi i społecznymi, które podobnie przedstawiają ucznia jako aktywnego konstruktora wiedzy, z pomocą lub bez pomocy osoby dorosłej (nauczyciela). W artykule podano krótki zarys tradycyjnego szkolnictwa w porównaniu z współczesnymi praktykami. Potem pojawia się pytanie, w jakim stopniu dzieła fikcyjne ukazują te modele edukacji w postawach i działaniach bohaterów. Jako przykład posłużyła powieść Władca much Williama Goldinga.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2522/2116
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Blaszk_Martin_Pupil_passive_learner_2017.pdf 195.35 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?