Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych

Adam Mehring

Abstract

Support recreational and tourist facilities depend on local conditions and policiesof the city and public transport companies. This article is not a specificcase study, but presents an example of the city (communication networks) inwhich the service of tourist traffi c (or recreational) became the basis for the organizationof public transport.The article shows that tourism and recreation can be a determinant of the creationof the line, and even communication network. However, it is very difficult to investigate the demand of tourism and recreation in public transport, because the supply has to stay ahead of demand, and even create it. On the other hand, a well-organized line can become a signifi cant source of income,which can lead to the maintenance of public transport and even in some cases to its development.
Author Adam Mehring (FOG / IG / DSpatM)
Adam Mehring,,
- Department of Spatial Management
Other language title versionsUrban transport in the operation of tourist and recreation facilities
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages84-95
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkomunikacja miejska, turystyka, rekreacja, determinanta, autobus
Keywords in Englishurban transport, tourism, recreation, determinant, bus
Abstract in PolishTurystyka i rekreacja mogą być determinantą powstania linii, a nawet sieci komunikacyjnej. Jest to jednak często determinanta bardzo słaba, podatna na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne, w tym tak niezależne od władz miasta i przewoźnika, jak na przykład moda. Z drugiej strony, dobrze wykorzystana,może mieć niebagatelne znacznie dla komunikacji miejskiej i całego miasta. Artykuł opisuje determinanty turystyczno-rekreacyjne zarówno organizacji sieci, jak i linii, a także określa elementy niezbędne w linii komunikacji miejskiej, która ma służyć obsłudze obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Dodatkowo podano przykłady tego typu zjawisk. W bibliografi i obok publikacji z dziedziny socjologii czasu wolnego, socjologii miasta, turystyki zostały wykorzystane także opracowania dotyczące historii sieci komunikacji miejskiej użytych jako przykłady.
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.007.6513
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8926/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back