Podatki samorządowe w systemie dochodów gmin w Polsce

Paweł Galiński

Abstract

The article characterizes the significance of local taxes in the communal revenue system in Poland. Principal conditions of their construction and competences of commune bodies, which determine fiscal performance of these taxes were presented. In the last case, the powers of legislative and executive bodies in this regard are described. The shaping of local taxes in the communes against the background of their own revenues and total revenues in 2007 and 2017 was discussed. The value of individual types of tax preferences and some irregularities in their implementation were indicated.
Author Paweł Galiński (FM / KBiF)
Paweł Galiński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsLocal taxes in the communal revenue system in Poland
Journal seriesActa Elbingensia, ISSN 1730-9980, (0 pkt)
Issue year2019
Vol40
No1
Pages25-39
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpodatki samorządowe, gmina, preferencje podatkowe
Keywords in Englishlocal taxes, commune, tax preferences
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowano znaczenie podatków samorządowych w systemie dochodów gmin w Polsce. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania ich konstrukcji oraz kompetencje organów gminy, które determinują wydajność fiskalną tych podatków. W tym ostatnim przypadku opisano uprawnienia organów stanowiących i wykonawczych w tym zakresie. Omówiono kształtowanie się wpływów z podatków samorządowych w gminach, na tle ich dochodów własnych i dochodów ogółem w 2007 i 2017 roku. Wskazano na wielkość poszczególnych rodzajów preferencji podatkowych i ewentualne nieprawidłowości w ich wprowadzaniu.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?