O samotności i jej językowym wartościowaniu w utworach ks. Jana Pałygi

Izabela Kępka

Abstract

The paper presents an analysis of linguistic evaluation of loneliness in the poetic works of Father Jan Pałyga. This evaluation depends on one’s point of view. In the works of father Pałyga, loneliness is treated as a complex state. It causes human suffering, but also helps to change priorities in one’s life. The loneliness of dying is the most important as it leads to God. The loneliness of children of divorced parents creates emotional emptiness and destroys their personalities.
Author Izabela Kępka (FL/PPP)
Izabela Kępka,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsOn loneliness and its linguistic evaluation in the poetic works of Father Jan Pałyga
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No1
Pages49-59
Publication size in sheets0.50
Abstract in PolishArtykuł przedstawia analizę językowej waloryzacji samotności w poezji ks. Jana Pałygi. Wartościowanie samotności zależy od punktu widzenia. Samotność w utworach ks. Jana Pałygi jest wartością złożoną. Samotność jest przyczyną cierpienia człowieka, ale też pomaga przewartościować własne życie. Najważniejszym dla każdego typem samotności jest samotność umierania, prowadząca do nowego wymiaru, do spotkania z Bogiem. Zawsze zła jest samotność dzieci rozwiedzionych rodziców. To ona tworzy prawdziwą pustkę psychiczną i wpływa na destrukcję ich nieukształtowanej w pełni osobowości.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/502/175
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Kepka_Izabela_O_samotnosci_2017.pdf Kepka_Izabela_O_samotnosci_2017.pdf 1,66 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?