Postrzeganie znaczenia kryteriów systemu bezpieczeństwa żywności przez pracowników placówek gastronomicznych

Ewa Malinowska

Abstract

The aim of the research is to determine the degree of validity of individual criteria,which are the part of the GMP, GHP and HACCP systems.The studies have been carriedout using questionnaire survey and direct interview among the employees of food servicefacilities type open. The results present the significant role of the engagement of management,in creating and functioning of food safety systems.Besides, essential for theproper functioning of the systems are: appropriate hygiene of employees and production,protection form pests and determination of correct food storage conditions and continuityof food refrigerant chain. The stage, that is considered by respondents to have the highestprobability of food safety risk, is the storage of raw materials for food production.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsThe perception of the importance of food safety system criteria by the employees of food service facilities
Pages417-430
Publication size in sheets0.5
Book Sikora Tadeusz (eds.): Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ISBN 978-83-942362-7-4, 517 p.
Keywords in PolishGMP, GHP, HACCP, zakład żywienia zbiorowego
Keywords in EnglishGMP, GHP, HACCP,catering facility
Abstract in PolishCelem pracy jest określenie stopnia ważności poszczególnych kryteriów, które wchodząw skład systemów GMP, GHP i HACCP. Badania zostały przeprowadzone za pomocąkwestionariusza ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego wśród pracowników placówekgastronomicznych typu otwartego. Wyniki przedstawiają znaczącą rolę zaangażowaniakierownictwa zakładów w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów bezpieczeństważywności. Poza tym, istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania systemów są:zachowanie odpowiedniej higieny pracownika i produkcji, zabezpieczenie zakładu przedszkodnikami oraz określenie prawidłowych warunków przechowywania i zachowanieciągłości łańcucha chłodniczego. Etapem, który jest uważany przez respondentów zaobciążony największym stopniem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwajest etap przechowywania surowców do produkcji gastronomicznej.
URL https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ%20UEK%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?