Suwerenizacja Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w ramach ZSRR w l. 1989-1990

Tadeusz Dmochowski

Abstract

At the end of 1988, the legislative changes began in the USSR, beginning a political reform that ended the one-party administration of the CPSU, started the disintegration of state structures, and finally led to the collapse of the Communist Party and the fall of the USSR. The new political and party system of the USSR and RSFSR and the new political order in the post Soviet Union space, resulting from the emancipation of Russia and the ambitions of Yeltsin on the one hand, and the weakness of Gorbachev and the then elite of Soviet political power on the other,began to take shape.
Author Tadeusz Dmochowski (FSS/IPS/DN-ECS)
Tadeusz Dmochowski,,
- Division of Non-European Country Studies
Other language title versionsSovereignization of the Russian Soviet Federative Socialist Republic within the USSR in the years 1989-1990
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages106-115
Publication size in sheets0.60
Keywords in PolishSuwerenizacja, Rosyjska Federacyjna Republika Radziecka, Związek Radziecki, Gorbaczow, konstytucja, zmiany konstytucji, Jelcyn
Keywords in EnglishSovereignization, Russian Soviet Federative Socialist Republic, Soviet Union, Gorbachev, Constitution, changes of the constitution, Yeltsin
Abstract in PolishPod koniec 1988 r. zaczęły się w ZSRR zmiany legislacyjne rozpoczynające reformę polityczną, której skutkiem stał się koniec jednopartyjnych rządów KPZR, rozpad struktur państwowych a wreszcie upadek partii komunistycznej i rozpad ZSRR. Zaczął kształtować się nowy system polityczny i partyjny ZSRR oraz nowy ład polityczny na obszarze ZSRR będący skutkiem emancypacja Rosji oraz ambicji Jelcyna z jednej strony, oraz słabości Gorbaczowa i ówczesnej elity sowieckiej władzy politycznej z drugiej.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/2999/2420
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Dmochowski_Tadeusz_Suwerenizacja_Rosyjskiej_2017.pdf Dmochowski_Tadeusz_Suwerenizacja_Rosyjskiej_2017.pdf 132,44 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?