Wpływ zróżnicowania czynników produkcji na wysokość wynagrodzenia w ramach wspólnego rynku pracy Unii Europejskiej

Maciej Goniszewski

Abstract

One of the objectives of the establishment of the European Union was bringing a dynamic and harmonious economic development of all associated countries. To achievet hat a common market had been introduced with the free movement of goods, people, services and capital. However, the removal of legal and trade barriers has not led to the bridging of the differences between particular countries. The analysis in this article has been based on the Eurostat statistics as well as statistics analysis and has shown the co‐occurance of differences in remuneration level with differences in the amount of the factors of production, such as productivity, financial and fixed capital, innovation and human capital.
Author Maciej Goniszewski (FM)
Maciej Goniszewski,,
- Faculty of Management
Other language title versionsImpact of diversification of production factors in amount of remuneration in the common market work of the European Union
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages377-386
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek pracy, wynagrodzenie, produktywność, innowacyjność, kapitał
Abstract in PolishJednym z celów powołania Unii Europejskiej było doprowadzenie do dynamicznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego wszystkich państw stowarzyszonych. Celowi temu miało służyć m.in. ustanowienie wspólnego rynku, w ramach którego obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Zniesienie barier celnych i prawnych nie doprowadziło jednak do zniwelowania różnic pomiędzy poszczególnymi krajami. W artykule na podstawie danych statystycznych Eurostatu i z wykorzystaniem analizy statystycznej pokazane zostało współwystępowanie różnic w poziomie wynagrodzenia z różnicami w poziomie wielkości czynników produkcji – produktywność, wyposażenie w kapitał finansowy i stały, innowacyjność i kapitał ludzki.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3464/2775
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Goniszewski_Maciej_Wplyw_zroznicowania_czynnikow_2017.pdf 335.58 KB
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?