Edukacja kobiet wiejskich w Prusach Zachodnich w poglądach Anastazji z Czarlińskich Pospieszyłowej (1801-1878)

Paweł Śpica

Abstract

One of the most outstanding Polish women actively involved in educating the Polish population (mainly girls) in West Prussia in the 19th century was Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska) (1801–1878), a teacher, commentator and social activist. This article presents her biography and activity as well as her views on rural women’s education, which were presented in the 1950s and the 1960s in the Polish local press (“Nadwiślanin”, “Gazeta Toruńska”). In her views, the following ideas were particularly visible: organic work of noble girls with rural girls, associations advocating the education of women of lower social strata and the launch of a fund for their education, as well as the initiative of creating a school for rural girls.
Author Paweł Śpica (FSS / IE / DHSE)
Paweł Śpica,,
- Division of the History of Science and Education
Other language title versionsThe education of rural women in West Prussia as seen by Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska) (1801-1878)
Journal seriesPolska Myśl Pedagogiczna, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, (0 pkt)
Issue year2018
No4
Pages323-342
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishAnastazja z Czarlińskich Pospieszyłowa, Prusy Zachodnie, Pomorze Nadwiślańskie, edukacja kobiet, praca organiczna
Keywords in EnglishAnastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska), West Prussia, Pomerania, education for women, organic work
Abstract in PolishJedną z najwybitniejszych Polek czynnie zaangażowanych na rzecz edukacji ludności polskiej (przede wszystkim zaś dziewcząt) w Prusach Zachodnich w XIX wieku była Anastazja z Czarlińskich Pospieszyłowa (1801–1878) – nauczycielka, publicystka i działaczka społeczna. W niniejszym artykule została przedstawiona jej biografi a i działalność oraz propagowane przez nią poglądy na temat edukacji kobiet wiejskich, które prezentowane były w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku na łamach polskiej prasy regionu („Nadwiślanin”, „Gazeta Toruńska”). W poglądach tych szczególnie wybrzmiewały idee: pracy organicznej panien obywatelskich z dziewczętami wiejskimi, stowarzyszenia ku kształceniu kobiet niższych warstw społecznych i uruchomienia funduszu na rzecz ich edukacji, a także projekt szkoły gospodarskiej przeznaczonej dla dziewcząt wiejskich.
DOIDOI:10.4467/24504564PMP.18.016.8655
URL http://www.ejournals.eu/PMP/2018/Numer-4/art/11639/
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?