Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kamila Bielawska

Abstract

The article discusses the problems of non-contributory sources of financing the Social Insurance Fund in Poland (FUS) from the beginning of the pension reform in 1999 to the end of 2014. Successively since 1999 FUS’s financial situation worsened, reaching a peak in 2010, when social insurance contributions covered only 55.7% of expenditure on benefits. Changes made in the functioning of the open pension funds (OPF) for the years 2011–2014 resulted in an improvement of the financial situation at the Social Insurance Fund. The ratio of FUS contribution to social insurance spending increased to 68.5% in 2014. However, as the results of analysis show, still around 30% of Social Insurance Fund expenditures is covered from budgetary sources: subsidies and significant loans from the state budget. As of 2015 the net financial flows between FUS and OPF are positive in favour of FUS, yet in 2020 the Fund will require monies from non-contributory sources at a rate of 30% to cover expenditure on social insurance benefits. It will be necessary to take further measures to increase the Fund's financial performance.
Author Kamila Bielawska (FM/KBiF)
Kamila Bielawska,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsThe role of non-contributory resources in financing social insurance benefits paid out by Polish Social Security Fund
Journal seriesUbezpieczenia Społeczne, ISSN 1731-0725, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages3-17
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishfinanse, pozaskładkowe źródła wpływów, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Keywords in Englishfinance, non-contributory revenues, social insurance, Social Insurance Fund
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę pozaskładkowych źródeł finansowania działalności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) od początku reformy emerytalnej z 1999 r. do końca 2004 r. Sukcesywnie od 1999 r. sytuacja finansowa FUS pogarszała się, osiągnąwszy apogeum w 2010 r., kiedy składki na ubezpieczenia społeczne pokryły zaledwie 55,7% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych wprowadzone w latach 2011–2014 oraz podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe spowodowały poprawę sytuacji finansowej FUS w kolejnych latach. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek zwiększył się w 2014 r. do 68,5%. Jednak nadal ok. 30% wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pokrywanych jest ze źródeł budżetowych: w formie dotacji oraz znaczących pożyczek z budżetu państwa. Od 2015 r. przepływy finansowe netto między FUS a otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) są dodatnie na korzyść FUS, a mimo to w perspektywie 2020 r. Fundusz będzie wymagał finansowania z pozaskładkowych źródeł około 30% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Konieczne będzie zatem podjęcie kolejnych działań na rzecz wzrostu wydolności finansowej FUS.
URL http://www.zus.pl/documents/10182/438850/.../ed6704b1-07c4-40cf-939b-27bbe4cba1c6
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?