Проект Были 90-х: "Времена не выбирают…"

Tatiana Kopac

Abstract

The author considers the second volume titled The epoch of dashing holiness of the literary project True stories of the '90s edited by Aleksandra Marinina. The project contains memories of people who are mostly unrelated to writing and witnesses of changes in Russia in the last decade of the 20th century. The subject of the analysis is the everyday life of these people through the prism of their stories. Attention is drawn to the symbolic meaning of the title of the volume by distinguishing three pairs of semantic oppositions as well as stylistics and genre elements of stories. The features of everyday life are presented in three contexts: time perception, real and symbolic space, case studies. The analysis of the text is based on thematic blocks titled as: daily bread, total trade, spiritual search, the wind of freedom (happy decade), disappearance of the country.
Author Tatiana Kopac (FL/IESP)
Tatiana Kopac,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsProjekt Rzeczywiste historie lat 90.: "Czasów się nie wybiera…"
The project True stories of the '90s: "Your epoch is not for trying…"
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2 (170)
Pages133-156
Publication size in sheets1.15
Abstract in PolishAutorka analizuje drugi tom projektu literackiego Byli 90-ch pt. Epoha lihoj svjatosti (Rzeczywiste historie 90-ch: "Czasów się nie wybiera…") pod red. wybitnej pisarki rosyjskiej Aleksandry Marininy. Projekt zawiera wspomnienia ludzi, przeważnie niezwiązanych z pisarstwem, będących świadkami przemian w Rosji ostatniej dekady XX wieku. Autorka artykułu zwraca uwagę na symboliczne znaczenie tytułu tomu, w którym można dostrzec trzy pary opozycji semantycznych, jak również na stylistykę i elementy gatunkowe opowiadań. Cechy codzienności są przedstawione w trzech kontekstach: percepcji czasu, przestrzeni realnej i symbolicznej, cases studies. Analiza tekstu odbywa się w ramach bloków tematycznych zatytułowanych następująco: chleb powszedni, totalny handel, duchowe poszukiwania, wiatr wolności (szczęśliwa dekada), zniknięcie kraju.
DOIDOI:10.31261/pr.7768
URL https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7768
Languageru rosyjski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?