Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy - wyniki badania w spółkach przemysłu stoczniowego

Sylwia Białas , Joanna Litwin

Abstract

In contemporary enterprise more and more attention is being paid to human resources as a source of competitive advantage. Hence there is a need to better understand the attitudes of employees and their behaviour in the workplace. The purpose of this paper is to examine the influence of satisfaction with internal communication and the scope of information transferred to the employees on well-being at work. The correlation analysis and one way ANOVA was used to asses data collected from 549 employees (28 companies) of the shipbuilding industry. Analysis of the results allowed the assessment of the impact of individual factors on the relationship between the level of communication and overall job satisfaction.
Author Sylwia Białas (FM / IOM / DMS)
Sylwia Białas,,
- Division of Management Systems
, Joanna Litwin (FM / IOM / DPM)
Joanna Litwin,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsEffects of satisfaction with internal communication on job satisfaction - in the shipbuilding industry
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No2/1
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsatysfakcja z pracy, zadowolenie z pracy, komunikacja wewnętrzna, przemysł stoczniowy
Keywords in Englishjob satisfaction, employee well-being, internal communication, shipyard sector
Abstract in PolishWe współczesnym przedsiębiorstwie coraz większą uwagę przywiązuje się do zasobów ludzkich jako istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Stąd konieczność poznania postaw pracowników i ich zachowań w miejscu pracy. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie siły związku pomiędzy całkowitą satysfakcją z pracy a poziomem komunikacji wewnętrznej w określonych warunkach w firmach sektora stoczniowego. Do przedstawienia wyników wykorzystano współczynniki korelacji i ANOVA. Badaniem objęto 549 pracowników z 28 spółek przemysłu stoczniowego. Umożliwiło to ocenę stopnia wpływu czynników indywidualnych na zadowolenie z komunikacji wewnętrznej i ogólną satysfakcję z pracy.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_5.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?