Sex, drugs & gender w Heroinie Tomasza Piątka

Marta Nowicka

Abstract

n/a
Autor Marta Nowicka (WF)
Marta Nowicka
- Wydział Filologiczny
Tytuł czasopisma/seriiJednak Książki, ISSN , e-ISSN 2353-4699, (0 pkt)
Rok wydania2017
Nr8
Paginacja213-224
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimTomasz Piątek, heroine, gender studies, androgyny, non-heteronormativity, drugs
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/373/61
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Nowicka_Marta_Sex_drugs_2017.pdf 241.55 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?