Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku

Barbara Korwel-Lejkowska , Emilia Topa

Abstract

Tereny zieleni, tworzące mniej lub bardziej spójny system przyrodniczy, pełnią szereg funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, a przede wszystkim decydują o jakości życia jego mieszkańców. W porównaniu do pozostałych miast polskich o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. Gdańsk pod względem procentowego udziału terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni miasta ma jedną z najniższych wartości tego wskaźnika, która wynosi jedynie 3% (GUS 2014). Rozkład przestrzenny tych terenów jest nierównomierny, stąd dostęp mieszkańców poszczególnych dzielnic do terenów zieleni nie jest jednakowy. W artykule przedstawiono analizę dostępności wybranych parków miejskich dla mieszkańców oraz przykłady możliwości zwiększenia takiej dostępności wśród wybranych elementów zielonej infrastruktury.
Autor Barbara Korwel-Lejkowska (WOiG / IG / KGFiKŚ)
Barbara Korwel-Lejkowska
- Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
, Emilia Topa (WOiG)
Emilia Topa
- Wydział Oceanografii i Geografii
Inne wersje tytułuAccessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk
Tytuł czasopisma/seriiRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr37
Paginacja63-75
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimzielona infrastruktura, parki miejskie, Gdańsk
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen infrastructure, urban parks, Gdansk
DOIDOI:10.14746/rrpr.2017.37.06
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8743/8562
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?