Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku

Barbara Korwel-Lejkowska , Emilia Topa

Abstract

Tereny zieleni, tworzące mniej lub bardziej spójny system przyrodniczy, pełnią szereg funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, a przede wszystkim decydują o jakości życia jego mieszkańców. W porównaniu do pozostałych miast polskich o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. Gdańsk pod względem procentowego udziału terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni miasta ma jedną z najniższych wartości tego wskaźnika, która wynosi jedynie 3% (GUS 2014). Rozkład przestrzenny tych terenów jest nierównomierny, stąd dostęp mieszkańców poszczególnych dzielnic do terenów zieleni nie jest jednakowy. W artykule przedstawiono analizę dostępności wybranych parków miejskich dla mieszkańców oraz przykłady możliwości zwiększenia takiej dostępności wśród wybranych elementów zielonej infrastruktury.
Author Barbara Korwel-Lejkowska (FOG/IG/DPGEM)
Barbara Korwel-Lejkowska,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
, Emilia Topa (FOG)
Emilia Topa,,
- Faculty of Oceanography and Geography
Other language title versionsAccessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk
Journal seriesRozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 1898-8326, (B 9 pkt)
Issue year2017
No37
Pages63-75
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishzielona infrastruktura, parki miejskie, Gdańsk
Keywords in Englishgreen infrastructure, urban parks, Gdansk
DOIDOI:10.14746/rrpr.2017.37.06
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8743/8562
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?