Strategie grzecznościowe w akcie mowy KONDOLENCJE (na materiale polsko- i niemieckojęzycznym)

Dominika Janus

Abstract

CONDOLENCE, as an act of courtesy, belongs to acts of speech which might give rise to face threatening acts (FTA) and the resulting conflicts. On the one hand, the face of the mourner, who must find his or her way in the new extremely difficult situation, is threatened; on the other hand, the face of the speaker, whose task is to react properly to the fact of someone’s death, is threatened. What is helpful in avoiding conflicts is politeness strategies used by both senders and recipients. They constitute the research material excerpted from Polish and German obituaries and entries in books of condolence. The author of this paper has proved that both parties signalise there both positive politeness, which arises from the need of appreciation and support, and negative politeness, which is connected with the need of unlimited autonomy of acting. The nature of the performed analysis is pragmalinguistic and is based on the politeness theory of P. Brown and S.C. Levinson [1987], the focus of which is the concept of face understood as an image or representation.
Author Dominika Janus (FL/IGP)
Dominika Janus,,
- Institute of German Philology
Other language title versionsPoliteness strategies in the CONDOLENCE act of speech (on the Polish- and German-language material)
Journal seriesPoradnik Jezykowy, ISSN 0551-5343, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No2
Pages82-93
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishakty mowy, strategie grzecznościowe, kondolencje, grzeczność pozytywna, grzeczność negatywna
Keywords in Englishacts of speech, politeness strategies, condolence, positive politeness, negative politeness
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3310 Linguistics and Language
Abstract in PolishDo aktów mowy, podczas których może dojść do aktów zagrożenia twarzy (FTA – face threatening acts) i wynikajacych z tego konfliktów, należy grzecznościowy akt KONDOLENCJE. Zagrożona jest z jednej strony twarz żałobnika, który musi się odnaleźć w nowym, niezwykle trudnym położeniu, z drugiej strony twarz rozmówcy, który ma z kolei za zadanie odpowiednio zareagować na fakt czyjejś śmierci. W uniknięciu konfliktów pomocne są strategie grzecznościowe, stosowane zarówno przez nadawców, jak i odbiorców stanowiących materiał badawczy polskich i niemieckich nekrologów i wpisów w księgach kondolencyjnych. Autorka artykułu wykazała, że obie strony sygnalizują w nich zarówno grzeczność pozytywną, wynikającą z pragnienia uznania i wsparcia, jak i negatywną, odpowiadającą potrzebie nieograniczonej autonomii działania. Przeprowadzona analiza ma charakter pragmalingwistyczny i bazuje na teorii grzeczności Brown i Levinsona [1987], której centralnym punktem jest koncepcja twarzy rozumianej jako image lub wizerunek.
DOIDOI:10.33896/PorJ.2020.2.5
URL http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.771.2020.02.05-D.Janus.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.330
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?