Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Maciej Łaga

Abstract

Author discusses the amendment of the act on Social Dialogue Council and other institutions of social dialogue and attempts to evaluate it. Considerations might be divided into 3 main groups. The first concerns broadening competences of the Council. The second group refers to, so-called by the author of the project, organizational strengthening of the Council. The third group of amendments regards regional social dialogue councils. The amending act does not increase organizational autonomy of the Council, and therefore is not accordant to art. 87 of the amended act. Included amendments are the next important step towards development of institutional social dialogue in Poland, but surely not the turning point.
Author Maciej Łaga (FLA/DLL)
Maciej Łaga,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsThe amendment of the act on Social Dialogue Council and other institutions of social dialogue
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (B 8 pkt)
Issue year2018
No11
Pages33-38
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishdialog społeczny, Rada Dialogu Społecznego, wojewódzkie rady dialogu społecznego
Keywords in Englishsocial dialogue, Social Dialogue Council, regional social dialogue councils
Abstract in PolishAutor omawia nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz podejmuje próbę jej oceny. Zmiany wprowadzone do ustawy są efektem współpracy partnerów społecznych. Mają charakter kompleksowy – dotyczą wielu różnych zagadnień funkcjonowania zarówno Rady Dialogu Społecznego, jak i wojewódzkich rad dialogu społecznego. Można je podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza grupa zmian dotyczy rozszerzenia kompetencji Rady. Druga grupa, jak określił to projektodawca, ma na celu wzmocnienie organizacyjne Rady. Trzecia grupa zmian obejmuje wojewódzkie rady dialogu społecznego. Ustawa nowelizująca nie zwiększa samodzielności organizacyjnej Rady, a tym samym nie realizuje dyspozycji art. 87 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zmiany w niej zawarte stanowią istotny krok w rozwoju instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce, ale na pewno nie krok przełomowy.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?