Poczucie własnej skuteczności pływaków Polskiej Kadry Paraolimpijskiej do RIO2016

Jacek Przybylski , Dagmara Budnik-Przybylska , Stanisław Przybylski

Abstract

Studying personality traits in athletes is a well-known and widely used diagnostic technique in sports psychology [1]. The study was conducted in a 13-person (8 men, 5 women) group of swimmers of the Polish Paralympic team preparing to participate in the Rio 2016 Olympic Games, participating in a 3-week high-altitude training camp in Sierra Nevada (Spain) at the altitude of 2,320 m asl. The aim of the study was to search for markers of personality traits in highly trained athletes. The study used a Generalized Self-Efficacy Scale GSES (R. Schwarzer, M. Jerusalem; Z. Juczyński in the Polish version, 2nd ed.). Research results indicate a high level of self-efficacy in the studied subjects. There was no differentiation of selfefficacy between players specializing in long and short distances, or between players participating in the Olympic Games and those who did not participate in the Olympic Games. Swimming at the highest level, despite having a disability, entails a high degree of self-efficacy.
Author Jacek Przybylski (FSS / IPsych / DSportP)
Jacek Przybylski,,
- Division of Sport Psychology
, Dagmara Budnik-Przybylska (FSS / IPsych / DSportP)
Dagmara Budnik-Przybylska,,
- Division of Sport Psychology
, Stanisław Przybylski
Stanisław Przybylski,,
-
Other language title versionsSelf-efficacy of the swimmers of the Polish Paralympic Team to RIO2016
Journal seriesRocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/, ISSN 1730-7953, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol27
Pages85-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcechy osobowości, skuteczność, psychologia sportu, pływacy, igrzyska olimpijskie
Keywords in Englishpersonality traits, efficiency, sports psychology, swimmers, referee, Olympic games
Abstract in PolishBadanie cech osobowościowych u sportowców stanowi znaną i szeroko stosowaną technikę diagnostyczną w psychologii sportu [1]. Badania przeprowadzono na 13-osobowej (8 mężczyzn, 5 kobiet) grupie pływaków Polskiej Kadry Paraolimpijskiej przygotowującej się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016, przebywających na 3-tygodniowym zgrupowaniu wysokogórskim w Sierra Nevada (Hiszpania) na wysokości 2320 m n. p. m. Celem pracy jest poszukiwanie markerów cech osobowości u sportowców wysokokwalifikowanych. W pracy zastosowano Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Generalized Self-Efficacy Scale, R. Schwarzer, M. Jerusalem, Z. Juczyński w wersji polskiej, wyd. drugie). Wyniki badań wskazują na wysoki poziom poczucia własnej skuteczności badanych osób. Nie stwierdzono zróżnicowania poczucia własnej skuteczności również między zawodnikami specjalizującymi się na długich i krótkich dystansach oraz między zawodnikami uczestniczącymi w igrzyskach olimpijskich i tymi, którzy nie brali udziału w igrzyskach olimpijskich. Uprawianie pływania na najwyższym poziomie mimo posiadania niepełnosprawności wiąże się z wysokim poczuciem własnej skuteczności.
URL http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&articles=689&file=tl_files/nauka/wydawnictwo/rn2017/ROCZNIK_NAUKOWY_2017.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?