Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development

Jacek Zaucha , Magdalena Matczak , Joanna Witkowska , Adam Szczęch , Adam Mytlewski , Joanna Pardus

Abstract

The paper focuses on problems related to modelling the development of maritime economic space. This entirely new issue has emerged from the recent changes in the intensity of use of marine areas. First, the economic significance of maritime space is discussed, followed by a simple model based on maritime spatial rent which aims at explaining the patterns of its development. This model encapsulates the interplay between both market and public choice factors that affect the development of maritime space. The paper also includes a discussion of attempts to obtain a monetary value of maritime spatial rent for key offshore maritime sectors in Poland. The paper concludes with suggestions on further developments in this field.
Author Jacek Zaucha (FE / DMacro)
Jacek Zaucha,,
- Department of Macroeconomics
, Magdalena Matczak
Magdalena Matczak,,
-
, Joanna Witkowska
Joanna Witkowska,,
-
, Adam Szczęch (FE / DMacro)
Adam Szczęch,,
- Department of Macroeconomics
, Adam Mytlewski (FE / DEMTC) - [National Marine Fisheries Research Institute]
Adam Mytlewski,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
-
, Joanna Pardus
Joanna Pardus,,
-
Other language title versionsMorska renta przestrzenna a zagospodarowanie przestrzeni obszarów morskich
Journal seriesStudia Regionalne i Lokalne, ISSN 1509-4995, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No1 (79)
Pages5-29
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishmorska renta przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich, gospodarka morska
Keywords in Englishmaritime spatial rent, maritime spatial development, maritime economy
ASJC Classification3300 General Social Sciences
Abstract in PolishAutorzy analizują procesy modelowania rozwoju przestrzeni morskiej w jej ekonomicznym wymiarze. To nowe zagadnienie całkiem niedawno przykuło uwagę badaczy śledzących wzrost tempa i zakresu użytkowania obszarów morskich. W artykule zostało przedstawione gospodarcze znaczenie przestrzeni morskiej, a następnie zaprezentowano prosty model oparty na morskiej rencie przestrzennej, jako narzędziu objaśniania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich. Model ten ujmuje oddziaływanie zarówno sił rynkowych, jak i decyzji wyboru publicznego, które wpływają na rozwój przestrzeni morskiej (jej zagospodarowanie przestrzenne). W artykule omówiono również próby zmierzenia wartości pieniężnej morskiej renty przestrzennej w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki morskiej w Polsce. Tekst kończy się propozycjami dalszego rozwoju badań w tej sferze.
DOIDOI:10.7366/1509499517901
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.407
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?