Badania klimatu miejskiego Gdańska i Gdyni

Janusz Filipiak , Mirosław Miętus

Abstract

A short history and the results of urban climate research in Gdańsk and Gdynia are presented in the paper. The initial research of Gdańsk’s climate was associated with the early beginning of meteorological measurements in 1739. In the last decades of the 19th century, the importance of studies devoted to ensuring the safety of shipping and harbour activity increased significantly. The interwar period was characterized by great development of meteorological observatories in Gdańsk and Gdynia. The research efforts were particularly dedicated to the recognition of local climatic conditions, including the phenom-enon of sea breeze. In the post-war period, advanced field research was undertaken to characterize the characteristic features of spatial variability of meteorological elements in Gdynia and Gdańsk. Various aspects of applied urban climatology are present in the research of the last decades of the 20th century and present times.
Author Janusz Filipiak (FOG / IG / DMC)
Janusz Filipiak,,
- Department of Meteorology and Climatology
, Mirosław Miętus (FOG / IG / DMC)
Mirosław Miętus,,
- Department of Meteorology and Climatology
Other language title versionsUrban climate research in Gdańsk and Gdynia
Journal seriesActa Geographica Lodziensia, ISSN 0065-1249, (N/A 20 pkt, Not active)
Issue year2019
Vol108
Pages21-34
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklimat miasta, bryza morska, klimatologia stosowana obszarów zurbanizowanych, Gdańsk, Gdynia
Keywords in Englishurban climate, sea breeze, applied urban climatology, Gdańsk, Gdynia
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 1907 Geology
Abstract in PolishW pracy przedstawiono krótką historię oraz rezultaty badań klimatu Gdańska i Gdyni. Początek badań klimatu Gdańska wiąże się z rozpoczęciem pomiarów i obserwacji meteorologicznych w 1739 roku. W ostatnich dekadach XIX wieku bardzo wzrosło znaczenie badań klimatu miasta na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i pracy portu. W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały w Gdańsku i Gdyni duże obserwatoria meteorologiczne. Prowadzono wówczas prace na rzecz rozpoznania lokalnych warunków klimatycznych, w tym zjawiska bryzy morskiej. W okresie powojennym podjęto zaawansowane badania terenowe pozwalające na określenie charakterystycznych cech przestrzennej zmienności elementów meteorologicznych w Gdyni i Gdańsku. Ostatnie dekady XX wieku oraz obecne czasy to prace z zakresu klimatologii stosowanej obszarów zurbanizowanych.
DOIDOI:10.26485/AGL/2019/108/2
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Filipiak_Janusz_Mietus_Miroslaw_Badania_klimatu_miejskiego_2019.pdf 715.04 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.753
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?