Aktywa niematerialne i ich ujmowanie w sprawozdawczości finansowej

Cyryl Kotyla

Abstract

XXI century has brought significant changes in the business environment competing in the market. These changes are mainly due to an increase in the importance of intangible assets in the business. Unfortunately, not all intangible resources are recognized as intangible assets and disclosed in the balance sheet. The study presents limitations on the disclosure of intangible resources associated with the current wording of the definition of an asset.
Author Cyryl Kotyla (FM / DA / FAU)
Cyryl Kotyla,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsIntangible assets and their recognition in the financial statements
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No268
Pages114-123
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywa niematerialne, kapitał intelektualny, wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, bilans
Keywords in Englishintangible assets, intellectual capital, self-created intangible assets, balance sheet
Abstract in PolishXXI wiek przyniósł znaczące zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw konkurujących na rynku. Zmiany te są związane przede wszystkim ze zwiększeniem znaczenia zasobów niematerialnych w prowadzonej działalności. Niestety nie wszystkie zasoby niematerialne są ujmowane jako wartości niematerialne i prawne oraz ujawniane w bilansie. W artykule przedstawiono ograniczenia w ujawnianiu zasobów niematerialnych, związane z aktualnym brzmieniem definicji składnika aktywów.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/11.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back