The role of technology gap in the trade of Poland : panel estimation in the gravity framework

Tomasz Brodzicki , Katarzyna Śledziewska

Abstract

The analysis presented in the following paper has been carried out for 234 trade partners of Poland in the period 1999-2013. We have selected the largest available dataset to obtain the most precise estimates possible. The technology gap has been measured by TFP and relative patenting performance controlling for quality of institutions as well as technology and innovation indices of the Global Competitiveness Report. To obtain unbiased results, we utilize semi-mixed effects model using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) estimator. The gravity framework proves to be robust. The coefficients on technology gap indicators differ significantly between different groups of trade partners by the level of income and the level of technological sophistication. The role of the technology gap is evident and supports the principal theoretical postulates.
Author Tomasz Brodzicki (FE / DEEI)
Tomasz Brodzicki,,
- Department of Economics of European Integration
, Katarzyna Śledziewska
Katarzyna Śledziewska,,
-
Other language title versionsRola luki technologicznej w wymianie handlowej Polski : estymacja panelowa modelu grawitacyjnego
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/1
Pages325-341
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishluka technologiczna, wymiana handlowa, grawitacja, model panelowy typu semi-mixed effects
Keywords in Englishtechnology gap, trade, gravity, semi-mixed effect panel model
Abstract in PolishAnaliza przedstawiona w poniższym artykule przeprowadzona została na próbie 234 partnerów handlowych Polski w okresie 1999-2013. Wybrany został możliwie największy dostępny zbiór danych w celu uzyskania najbardziej precyzyjnych szacunków. Luka technologiczna została oddana poprzez różnicę w poziomie produktywności całkowitej TFP oraz względnej skuteczności patentowania po uwzględnieniu poziomu jakości instytucji oraz wskaźników technologicznych i innowacyjności z Globalnego Raportu Konkurencyjności WEF. W celu uzyskania nieobciążonych wyników wykorzystano nowatorski model panelowy typu semi-mixed effects estymowany metodą PPML. Formuła modelu grawitacji zgodnie z oczekiwaniami okazała się dobrze opisywać intensywność polskiej wymiany handlowej. Szacunki parametrów przy miarach luki technologicznej okazały się różnić znacznie pomiędzy podgrupami partnerów w zależności od poziomu ich dochodów oraz zaawansowania technologicznego. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z postulatami teoretycznymi, luka technologiczna odgrywa dużą rolę w wyjaśnianiu intensywności polskiej wymiany handlowej.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.024.5605
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2030
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-03-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?