Import węgla kamiennego do Polski - problemy rynkowe i transportowe

Danuta Rucińska , Leonid Falevich

Abstract

The present-day European coal market is experiencing active competitive struggle. The stimulus for that currently is the low price for hydrocarbons (oil, coal, peat) all over the world. The primary goal of coal mining enterprises is to ensure stable sales of their products. For this purpose, most major coal producers diversify their sales trends for local and overseas markets. The production of foreign companies is also present in Poland. In order to ensure the competitive position, the exporters are interested in finding the optimal transport of coal in terms of costs and logistics.
Author Danuta Rucińska KRT
Danuta Rucińska,,
- Department of Transportation Market
, Leonid Falevich WE
Leonid Falevich,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsThe coal import to Poland - the problems of market and transport services
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821
Issue year2016
No61
Pages181-192
Publication size in sheets1
Keywords in Polishwęgiel kamienny, import, aspekty logistyczne
Keywords in Englishcoal, import, logistics aspects
Abstract in PolishNa współczesnym, europejskim rynku węgla kamiennego trwa aktywna walka konkurencyjna. Jej stymulatorem w 2016 r. jest niski poziom światowych cen węglowodorów kopalnych (ropa naftowa, węgiel, torf). Zadaniem przedsiębiorstw w sektorze wydobycia węgla kamiennego jest zapewnienie stabilnej sprzeda- ży własnej produkcji. W tym celu większość dużych producentów węgla kamiennego dywersyfikuje kierunki sprzedaży na rynkach lokalnych i zagranicznych. Zagraniczny węgiel jest również dostępny na polskim rynku, a dominującą rolę w imporcie odgrywa węgiel z Rosji, konkurując z wydobywanym w polskich, państwowych kopalniach. W celu utrzymywania konkurencyjnej pozycji eksporterzy są zainteresowani optymalnym transportem węgla pod względem kosztów i logistyki.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back