Czy tylko niebo spamięta? Konteksty interpretacyjne w szkolnej lekturze "Cmentarzy nad Dunajcem" Janusza St. Pasierba

Aneta Lewińska , Ewa Rogowska-Cybulska

Abstract

The article proposes to read the poem Cemeteries by the River Dunajec by Janusz St. Pasierb by analyzing and interpreting its factual contexts. The following contexts have been taken into account: historical, biographical, religious, literary, autobiographical and regional.
Author Aneta Lewińska (FL / PPP)
Aneta Lewińska,,
- Institute of Polish Philology
, Ewa Rogowska-Cybulska (FL / PPP)
Ewa Rogowska-Cybulska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsWill heaven be the only one to remember? Interpretation contexts in the required reading "Cemeteries by the River Dunajec" by Janusz St. Pasierb
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No4
Pages53-64
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishArtykuł stanowi propozycję lektury wiersza Janusza Stanisława Pasierba pt. Cmentarze nad Dunajcem poprzez analizę i interpretację jego kontekstów faktograficznych. Uwzględnione zostały następujące konteksty: historyczny, biograficzny, religijny, literacki, autobiograficzny i regionalny.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/958/781
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Lewinska_Aneta_Czy_tylko_niebo_2017.pdf 1.7 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?