Duchowość a jakość życia osób dotkniętych chorobą nowotworową

Tamara Walczak , Elżbieta Walczak , Wiesław Kowalewski

Abstract

Wstęp: Badanie jakości życia pacjentów chorujących na nowotwory jest przedmiotem ogromnej liczby prowadzonych badań z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Rzadziej podejmowana tematyka duchowości wydaje się ważną sferą życia pacjentów, która może warunkować stopień zadowolenia z życia (jakość życia). Ze względu na dużą popularność tematyki, ale małą liczbę doniesień w zakresie relacji obu aspektów życia osób dotkniętych chorobą nowotworową, w niniejszym badaniu podjęto próbę analizy związku tych zmiennych. Materiały i metody: Do badania zaproszono 94 osoby, z czego 44 w momencie badania chorowały na różne postaci nowotworu, a pozostałe 50 osób stanowiło grupę porównawczą (osoby zdrowe). Dokonano pomiaru zadowolenia z różnych aspektów życia, a także siły duchowości badanych osób, wykorzystując w tym celu metody kwestionariuszowe. Wyniki: Wykazano, że osoby chore gorzej oceniają zadowolenie ze swojego dotychczasowego życia, zadowolenie ze swojego zdrowia oraz ze sfery fizycznej. W badaniu sfery duchowości osoby chore uzyskały wyższe wyniki w skalach siły wiary oraz nasilenia postawy religijnej w porównaniu z osobami zdrowymi. Dowiedziono, że u osób zdrowych zadowolenie z życia jest uwarunkowane poczuciem harmonii życiowej i sensu życia. Natomiast u osób chorych związek zadowolenia z harmonią życiową jest silniejszy, a ponadto wyniki wskazały na znaczenie wrażliwości etycznej dla oceny własnego zadowolenia, czego nie zaobserwowano w grupie osób zdrowych. Wnioski: Mniejsze zadowolenie z życia prawdopodobnie wynika z bilansu zysków i strat dokonywanego przez chorych w obliczu ciężkiej choroby, a nawet ryzyka śmierci. Większe nasilenie wymiarów duchowości może wynikać z faktu, że osoby chorujące przewlekle lub nieuleczalnie powierzają swoje życie istocie wyższej, aby zyskać wiarę i nadzieję na dalszą walkę z chorobą. Zmianie ulega system wartości pacjenta – zadowolenie z życia, poza poczuciem harmonii życiowej, zaczyna być uwarunkowane wrażliwością etyczną chorego.
Author Tamara Walczak (FSS / IPsych)
Tamara Walczak,,
- Institute of Psychology
, Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak,,
-
, Wiesław Kowalewski
Wiesław Kowalewski,,
-
Other language title versionsSpirituality and quality of life of people affected by cancer
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol64
No3
Pages177-184
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość życia, duchowość, psychoonkologia, choroba nowotworowa
Keywords in Englishquality of life, spirituality, psycho-oncology, cancer
ASJC Classification2700 General Medicine
DOIDOI:10.21164/pomjlifesci.464
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/464/365
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?