Dobrostan psychofizyczny wśród doktorantów

Daria Pizuńska , Paulina Golińska , Agnieszka Małek , Wioletta Radziwiłłowicz

Abstract

Aim. The aim of the pilot study was to demonstrate that PhD students declare lower psy-chological well-being, and more often complain about psychosomatic symptoms and illnesses compared to individuals who did not continue education after university.Method. A total of 270 participants were involved in the study: 135 PhD students (mean age = 30.03 years) and 135 control individuals (mean age = 30.13 years) who did not con-tinue education beyond their master’s degree. The following methods were used: a socio-demographic survey taking into account a list of illnesses and psychosomatic symptoms, the General Health Questionnaire (GHQ-28) and the SPP-25.Results. The results were calculated using ANOVA. The results show a significantly higher severity of the following: somatic symptoms (F = 12.913; p < 0.001), anxiety and insomnia (F = 19.769; p < 0.001), behavioral disorders (F = 8.782; p = 0.003), symptoms of depression (F = 8.560; p = 0.004) among PhD students when compared with individuals who chose not to continue education.Conclusions. The results suggest that PhD students demonstrate a significantly lower level of general mental well-being, a higher level of behavioral disorders, somatic symptoms, anxiety and sleep problems, as well as depressive symptoms – compared to individuals who did not continue education after achieving a master’s degree.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Daria Pizuńska (FSS / IPsych / DSP)
Daria Pizuńska,,
- Division of Social Psychology
, Paulina Golińska (FSS / IPsych / DCPN)
Paulina Golińska,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
, Agnieszka Małek (FSS / IE)
Agnieszka Małek,,
- Institute of Education
, Wioletta Radziwiłłowicz (FSS / IPsych / DDPP)
Wioletta Radziwiłłowicz,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
Other language title versionsWell-being among PhD candidates
Journal seriesPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Noonline first
Pages1-14
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishedukacja, zaburzenia afektywne, zaburzenia psychosomatyczne
Keywords in Englisheducation, affective disorders, psychosomatic disorders
ASJC Classification2700 General Medicine; 2738 Psychiatry and Mental health
Abstract in PolishCel. Celem badania pilotażowego było wykazanie, że doktoranci deklarują niższy dobrostan psychofizyczny oraz częściej skarżą się na choroby i dolegliwości psychosomatyczne w porównaniu z osobami z wykształceniem wyższym niekontynuującymi nauki. Metoda. W badaniu łącznie wzięło udział 270 osób: 135 doktorantów (średni wiek = 30,03 lat) oraz 135 osób z grupy porównawczej (średni wiek = 30,13 lat), którą stanowiły osoby z wykształceniem wyższym niekontynuujące nauki po studiach drugiego stopnia. Wykorzystano następujące metody: ankietę socjodemograficzną dodatkowo uwzględniającą wykaz chorób oraz objawów psychosomatycznych, Kwestionariusz Ogólnej Jakości Życia (GHQ-28) oraz SPP-25. Wyniki. Analizę wyników przeprowadzono za pomocą testu ANOVA. Ujawniły one istotnie wyższe nasilenie: symptomów somatycznych (F = 12,913; p < 0,001), niepokoju i bezsenności (F = 19,769; p < 0,001), zaburzeń funkcjonowania (F = 8,782; p = 0,003) i objawów depresyjnych (F = 8,560; p = 0,004) wśród słuchaczy studiów doktoranckich w porównaniu z grupą osób niekontynuujących nauki. Dyskusja. Uzyskane wyniki sugerują, że doktoranci wykazują istotnie niższy ogólny dobrostan psychofizyczny, wyższe nasilenie zaburzeń funkcjonowania, symptomów somatycznych, niepokoju i problemów ze snem oraz symptomów depresyjnych w porównaniu z osobami niekontynuującymi nauki na studiach doktoranckich.
DOIDOI:10.12740/PP/OnlineFirst/114121
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Pizunska_Daria_Dobrostan_psychofizyczny_wśród_doktorantów_2019.pdf 672.16 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 20-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.566; WoS Impact Factor: 2018 = 1.311 (2) - 2018=1.009 (5)
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?