Potrójna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje

Jarosław Kujawski

Abstract

In the article, an empirical example of a triple transfer price, as applied to allocating contract revenues between three cooperating profit centres, has been described. The triple transfer price, as it is in the case of a dual transfer price, should prevent dysfunctional behaviour of managers and inhibit internal conflicts among them. This situation may occur when the managers of cooperating profit centres perceive the contract under consideration as a threat to their profitability targets and in consequence tend to reject it. As a method of a triple transfer price calculation, the contribution margin ratio conservation principle has been applied. This approach both levels out the marginal profitability ratios of the cooperating profit centres and eliminates undesired managerial behaviour. A three-profit-centre and a five-contribution-margin performance report, based on the methodology of contribution accounting and variable costing, which reconciles the surplus of the notional inter-centre revenues to the actual sales revenue figure, has also been described. Finally, the possibility of extending the triple transfer pricing to multiple (quadruple, etc.) transfer pricing, to be used when more than three (four, etc.) profit centres cooperate internally, has been suggested.
Author Jarosław Kujawski (FM/DA/MAU)
Jarosław Kujawski,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsThe triple transfer price and its reporting consequences
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages288-299
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcena transferowa, cena dualna, cena potrójna, cena wielokrotna, centrum zysku
Keywords in Englishtransfer price, internal price, dual price, triple price, profit centre, contribution margin ratio conservation principle
Abstract in PolishW artykule opisano przypadek empiryczny zastosowania potrójnej ceny wewnętrznej (transferowej) w rozliczeniu kontraktu pomiędzy trzema kooperującymi centrami zysku. Cena potrójna zapobiega zachowaniom dysfunkcjonalnym i konfliktowi wewnętrznemu w organizacji, który polega na niepodejmowaniu współpracy w realizacji kontraktów, gdy są one postrzegane jako zagrażające realizacji celów marżowych centrów zysku. Jako metodę kalkulacji ceny potrójnej zaproponowano zasadę zachowania wskaźnika marży pokrycia, która powoduje zrównanie rentowności kooperujących centrów zysku i powinna wyeliminować niepożądane zachowania menedżerskie. Jako sprawozdanie zarządcze zaproponowano 3-blokowy i 5-stopniowy rachunek marż pokrycia wraz z pozycjami korygującymi i eliminującymi różnice wynikające z zastosowanej ceny potrójnej. W zakończeniu wskazano na możliwość stosowania wielokrotnej ceny wewnętrznej, gdy w transakcji uczestniczą więcej niż trzy centra zysku.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37699
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-31)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?