Obszary konkurencji w segmencie portów lotniczych. Porty lotnicze w Poznaniu i we Wrocławiu

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The main topic of this paper is competition between airports. It is important from the point of view of passenger and aircarrier. Airports compete among others for passengers, aircarriers and slot time. A classic case of competition are airports in Poznań and Wrocław. The main aim of this article is to analyze the impact of the instruments of competition between airports in Poznań and Wrocław. The author performed market research in the analyzed airports and used secondary data. The main method used in the process of achieving the objective was to analyze comparative literature, analysis of source documents and heuristic analysis. Additionally segregation and grouping of data obtained was made. The main instrument of competition is an offer of carriers, the area of impact of airports and well functioning system of airports links. Competition between airports contributes to the economic development of cities and regions.
Autor Dariusz Tłoczyński (WE/KRT)
Dariusz Tłoczyński
- Katedra Rynku Transportowego
Inne wersje tytułuAreas of competition between airports in Poznań and Wrocław
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr487
Paginacja318-330
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,60
Słowa kluczowe w języku polskimport lotniczy, Poznań, Wrocław, konkurencja, region
Słowa kluczowe w języku angielskimairport, Poznań, Wrocław, competition, region
Streszczenie w języku polskimGłównym tematem pracy jest konkurencja pomiędzy portami lotniczymi. Jest ona istotna z punktu widzenia pasażera i przewoźnika. Porty lotnicze konkurują m.in. o pasażera, przewoźnika, o korzystne sloty lotnicze. Klasycznym przykładem rywalizacji są porty w Poznaniu i we Wrocławiu. Głównym celem artykułu jest ocena oddziaływania instrumentów konkurencji na analizowane porty. W tym celu dokonano analizy dostępnych danych mających wpływ na konkurencję pomiędzy portami. Główną metodą była analiza porównawcza literatury przedmiotu, analiza dokumentów źródłowych oraz analiza heurystyczna, ponadto dokonano segregacji i grupowania uzyskanych danych. Stwierdzono, że głównym instrumentem konkurencji jest oferta przewoźników, catechment area oraz airports link. Należy zauważyć, że konkurencja pomiędzy portami przyczynia się do rozwoju gospodarczego miast i regionów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39281
Językpl polski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?