'Auch Über Damrokka Wüßte Ich Gerne Ein Wenig Mehr.' Günter Grass' Dialoge Mit Der Kaschubischen Literatur

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Abstract

In relation to the reception of Günter Grass’ non-German literature (international literature) this paper deals with its Kashubian aspect, that is the literature of minority populating the Polish-German borderland. Just as interpreting the lifetime work of the Nobel Prize winner goes beyond literary based context alone, so the significance of minority literature reaches much further than the field of literature itself. In taking into account the relationship between Grass and Kashubian literature, this paper reflects on three essential issues. First of all, it investigates the references made by Grass to Kashubian historical myths, especially in the aspect of the function of the references made in his texts to the motif of Damroca – the semi-legendary, medieval Kashubina princess. Secondly, it presents selected matters concerning contacts between Grass and the society of Kashubian writers, including the leading Kashubian-Pomeranian regional movement ideologist Lech Bądkowski (1920-1984). The role of Bolesław Antoni Fac (1929-2000), Grass’s friend from Gdańsk with whom the writer corresponded for many years, was also taken into account. Subsequently, the paper makes an attempt to place the work and figure of Günter Grass, who on many occasions publicly identified with the Kashubina identity, in the context of Kashubian-Pomeranian literature.
Author Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (FL / IGP)
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk,,
- Institute of German Philology
Journal seriesOxford German Studies, ISSN 0078-7191, e-ISSN 1745-9214, (N/A 200 pkt)
Issue year2019
Vol48
No3
Pages374-390
Publication size in sheets0.8
Keywords in EnglishDamroka, Butt, Rättin, Kashubia, Polish-German literary relations, Lech Bądkowski, Bolesław Fac, Aleksander Majkowski, "Das abenteuerliche Leben von Remus. Ein kaschubischer Spiegel"
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 1208 Literature and Literary Theory; 3310 Linguistics and Language
Abstract in PolishW kontekście recepcji Güntera Grassa poza obszarem niemieckojęzycznym artykuł podejmuje kwestię odbioru kaszubskiego, tzn. literatury mniejszości etnicznej zamieszkującej polsko-niemieckie pogranicze kulturowe. Tak jak interpretowanie dzieła życia noblisty tak i znaczenie literatury mniejszości wykracza poza kontekst literacki. Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy Grassem i literaturą kaszubską, poniższy artykuł poddaje refleksji trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze bada, w jaki sposób Grass wykorzystuje w swoich światach wyobrażonych historyczne mity kaszubskie, a zwłaszcza motyw Damroki - półlegendarnej średniowiecznej księżniczki kaszubsko-pomorskiej. Następnie prezentuje wybrane aspekty kontaktów pisarza z kaszubskim ruchem regionalnym, w tym Lechem Bądkowskim oraz ukazuje wątki kaszubskie w korespondencji Grassa z jego gdańskim przyjacielem Bolesławem Antonim Facem. Ponadto podjęto próbę usytuowania twórczości i postaci pisarza, który okazjonalnie publicznie deklarował kaszubską tożsamość, w kontekście literatury kaszubsko-pomorskiej.
DOIDOI:10.1080/00787191.2019.1664169
URL https://doi.org/10.1080/00787191.2019.1664169
Languagede niemiecki
Score (nominal)200
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 200.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.226
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?