Nic o nas (z nami czy) bez nas - narracja dotycząca cielesności podczas porodu oraz połogu w domach rodzinnych oraz przestrzeni publicznej

Agnieszka Okrój

Abstract

The text provides contribution to discuss about factors which form young women’s concepts about labour and period after childbirthing. This is also review of places, where people (parents, teachers) don’t talk about their bodies in this special for their bodies period. The text touches also issue of presence – or rather absence – sexual education in polish school. The aim of whole text is presentation disparity between glorification of motherhood and making taboo from body issues connect with childbirth.
Author Agnieszka Okrój (FSS/IPSJ)
Agnieszka Okrój,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsNothing about us with (or without) us - narration about corporeality during labour and the period after childbirthing
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No4
Pages161-177
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishedukacja seksualna, poród, połóg, narracja społeczna
Keywords in Englishsexual education, labour, childbirth, social narration
Abstract in PolishArtykuł ma stanowić przyczynek do dyskusji o czynnikach kształtujących wyobrażenia młodych kobiet o porodzie i połogu. Jest także przeglądem miejsc, w których nie rozmawia się z kobietami o ich cielesności w tym szczególnych dla ich ciał okresie. Tekst porusza także wątek obecności – a raczej jej braku – edukacji seksualnej w polskiej szkole. Praca ma na celu zaprezentowanie dysproporcji, jaka panuje pomiędzy gloryfikacją macierzyństwa i wyraźnie zaznaczonym pozytywnym dyskursem na jego temat a tabuizowaniem kwestii związanych z wydaniem dziecka na świat.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/264/139
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?