Nic o nas (z nami czy) bez nas - narracja dotycząca cielesności podczas porodu oraz połogu w domach rodzinnych oraz przestrzeni publicznej

Agnieszka Okrój

Abstract

The text provides contribution to discuss about factors which form young women’s concepts about labour and period after childbirthing. This is also review of places, where people (parents, teachers) don’t talk about their bodies in this special for their bodies period. The text touches also issue of presence – or rather absence – sexual education in polish school. The aim of whole text is presentation disparity between glorification of motherhood and making taboo from body issues connect with childbirth.
Autor Agnieszka Okrój (WNS / IFSiD)
Agnieszka Okrój
- Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Inne wersje tytułuNothing about us with (or without) us - narration about corporeality during labour and the period after childbirthing
Tytuł czasopisma/seriiMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom18
Nr4
Paginacja161-177
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimedukacja seksualna, poród, połóg, narracja społeczna
Słowa kluczowe w języku angielskimsexual education, labour, childbirth, social narration
Streszczenie w języku polskimArtykuł ma stanowić przyczynek do dyskusji o czynnikach kształtujących wyobrażenia młodych kobiet o porodzie i połogu. Jest także przeglądem miejsc, w których nie rozmawia się z kobietami o ich cielesności w tym szczególnych dla ich ciał okresie. Tekst porusza także wątek obecności – a raczej jej braku – edukacji seksualnej w polskiej szkole. Praca ma na celu zaprezentowanie dysproporcji, jaka panuje pomiędzy gloryfikacją macierzyństwa i wyraźnie zaznaczonym pozytywnym dyskursem na jego temat a tabuizowaniem kwestii związanych z wydaniem dziecka na świat.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/264/139
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?