Biochemiczne i fizjologiczne aspekty rozkładu barwników chlorofilowych

Martyna Zalewska , Zbigniew Tukaj

Abstract

Procesowi starzenia się liści i dojrzewania owoców towarzyszy rozkład chlorofilu do niefluorescencyjnych katabolitów (NCC). Ścieżkę rozpadu rozpoczynają reakcje redukcji w chloroplaście, w wyniku których cząsteczki chlorofilu b przekształcane są do chlorofilu a. Następnie, specyficzna dechelataza i esteraza usuwają atom magnezu i łańcuch fitolu w wyniku czego powstaje feoforbid a. W kolejnym etapie oksygenaza feoforbidu a oraz reduktaza czerwonego katabolitu dokonują otwarcia makropierścienia porfirynowego. Produktem tej przemiany jest wczesny fluorescencyjny katabolit (pFCC), który po hydroksylacji i innych specyficznych dla gatunku modyfikacjach trafia do wakuoli. W kwaśnym pH we wnętrzu tego organellum zachodzi izomeryzacja pFCC do bezbarwnych NCC, końcowych produktów rozkładu chlorofilu u roślin wyższych. Brak jest nadal odpowiedzi na szereg pytań dotyczących losów i znaczenia milionów ton produktów rozpadu chlorofilu, corocznie uwalnianych w środowisku wodnym w wyniku obumierania komórek fitoplanktonu. Nieliczne doniesienia wskazują, że glony i cyjanobakterie mogą metabolizować swoje kluczowe barwniki fotosyntetyczne w podobny sposób do roślin wyższych, jednak do tej pory dokładny przebieg rozkładu chlorofilu u tych organizmów nie został poznany.
Author Martyna Zalewska (FB / DPPB)
Martyna Zalewska,,
- Department of Plant Physiology and Biotechnology
, Zbigniew Tukaj (FB / DPPB)
Zbigniew Tukaj,,
- Department of Plant Physiology and Biotechnology
Journal seriesPostępy Biochemii, ISSN 0032-5422, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol65
No2
Pages128-134
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchlorofil, rozkład chlorofilu, katabolity chlorofilu, rośliny wyższe, fitoplankton
Keywords in Englishchlorophyll, chlorophyll breakdown, chlorophyll catabolites, higher plants, phytoplankton
ASJC Classification2700 General Medicine
DOIDOI:10.18388/pb.2019_261
URL https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/view/261/400
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?