Differentiation of the concentration of heavy metals and persistent organic pollutants in lake sediments depending on the catchment management (Lake Gopło case study)

Włodzimierz Juśkiewicz , Włodzimierz Marszelewski , Wojciech Tylmann

Abstract

n/a
Autor Włodzimierz Juśkiewicz
Włodzimierz Juśkiewicz
-
, Włodzimierz Marszelewski
Włodzimierz Marszelewski
-
, Wojciech Tylmann (WOiG / IG / KGiGCz)
Wojciech Tylmann
- Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Tytuł czasopisma/seriiBulletin of Geography: Physical Geography Series, ISSN 2080-7686, e-ISSN 2300-8490, (B 13 pkt)
Rok wydania2015
Nr8
Paginacja71-80
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimlake sediment, heavy metals, PAHs, PCBs, Lake Goplo, Poland
DOIDOI:10.2478/7030
URL http://apcz.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/7030/6391
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 20-02-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 20-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 3
Liczba cytowań*4 (2020-02-17)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?