Podstawowe polskie kody geopolityczne - Polska jako Międzymorze

Jakub Potulski

Abstract

Human actions are based on an individual assessment of a spatial and social situation, and largely depend on different perceptions of the external world and the specific view of social group place in the world. Every entity creates its own “world map”, which is a set of visions concerning its place and role in the world. Every social or regional group develops some ideas about surrounding world and its place in it. This geopolitical visions are shaped and influenced by various factors, such as historical traditions, education, literature, art, mass media, science that transmit and spread stereotypes and notions of national history and the space inhabited by given community. One of the most influential and sustainable “geopolitical vision” in Polish cultural and political tradition is the concept of Intermarium. This idea, supported by the historical and geographical arguments had a very strong influence on perceptions of Polish political elite and has become one of the most widely discussed Polish geopolitical visions.
Author Jakub Potulski (FSS / IPS / DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsBasic Polish geopolitical codes - Poland as an Intermarium
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages80-96
Publication size in sheets1.2
Keywords in PolishMiędzymorze, wizje geopolityczne, kody geopolityczne, polityka zagraniczna
Keywords in Englishintermarium, geopolitical visions, geopolitical codes, foreign policy, political geography, geopolitical imaginations, critical geopolitics
Abstract in PolishDziałania człowieka opierają się na indywidualnej ocenie sytuacji przestrzennej i społecznej, w dużej mierze opierają się na różnych sposobach postrzegania świata zewnętrznego i konkretnego spojrzenia na miejsce grup społecznych na świecie. Każda jednostka tworzy własną "mapę świata", która jest zbiorem wizji dotyczących jej miejsca i roli na świecie. Każda społeczna lub regionalna grupa rozwija pewne pomysły na otaczający świat i jego miejsce w nim. Te geopolityczne wizje kształtowane są pod wpływem różnych czynników, takich jak tradycje historyczne, edukacja, literatura, sztuka, media, nauka, która przekazuje i rozpowszechnia stereotypy i pojęcia historii narodowej oraz przestrzeń zamieszkaną przez daną społeczność. Jedną z najbardziej wpływowych i trwałych "wizji geopolitycznych" w polskiej tradycji kulturowej i politycznej jest koncepcja Międzymorza. Pomysł ten, poparty argumentami historycznymi i geograficznymi, wywierał bardzo silny wpływ na postrzeganie polskiej elity politycznej i stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych polskich geopolitycznych wizji.
URL https://gsm-journal.pl/resources/html/article/details?id=157682
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back