Czas Bożego Narodzenia w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie "Zoppoter Zeitung". Przyczynek do dziejów życia codziennego nadbałtyckiego kurortu

Anna Krüger

Abstract

The paper describes customs connected with Christmas time in Sopot between 1920 and 1939. This text is based on the local daily news “Zoppoter Zeitung”. Fore mostly, this article describes the atmosphere in December, the shopping, the Christmas reception, cultural events, carols concerts, nativity plays and charities in Sopot in winter.
Autor Anna Krüger (WH)
Anna Krüger
- Wydział Historyczny
Inne wersje tytułuChristmas Time in Sopot in the interwar period based on "Zoppoter Zeitung". Contribution to the history of everyday life of the Baltic Sea resort
Tytuł czasopisma/seriiArgumenta Historica, ISSN 2353-0839, (0 pkt)
Rok wydania2017
Nr4
Paginacja73-84
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimBoże Narodzenie, dwudziestolecie międzywojenne, nadbałtycki kurort, Sopot, Zoppoter Zeitung, życie codzienne
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3303
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Kruger_Anna_Czas_Bozego_Narodzenia_w_Sopocie_2017.pdf 89.02 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?