Neuroimmunologiczne i neuroendokrynne funkcje mikrobiomu jelitowego

Jan Ruciński , Ewelina Kurowska , Edyta Jurkowlaniec

Abstract

Ludzki przewód pokarmowy zasiedlany jest przez zespół mikroorganizmów (mikrobiom) należących do trzech głównych domen: bakterii, archea i eukariota. Obecność tych drobnoustrojów jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu gospodarza, w tym utrzymania jego statusu odpornościowego. Bakterie jelitowe rozkładają niestrawialne resztki pokarmowe, a dzięki ich przemianom metabolicznym mogą powstawać korzystne dla organizmu gospodarza substancje, np. witaminy. Ponadto mikroorganizmy symbiotyczne i komensalne bytujące w jelitach spełniają zwykle funkcję ochronną, ponieważ konkurują o miejsce i pokarm z drobnoustrojami warunkowo chorobotwórczymi i patogenami. Istnienie osi jelitowo-mózgowej, stanowiącej dwukierunkową komunikację między przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym (OUN), potwierdza obecność szlaków komunikacyjnych między mikroflorą jelitową i układem nerwowym gospodarza, w tym OUN. Coraz więcej dowodów wskazuje, że mikroflora jelitowa moduluje funkcjonowanie nie tylko jelit, ale również mózgowia, w tym nastrój, procesy poznawcze i zachowanie. Mechanizmy, za pomocą których mikrobiom jelitowy może wpływać na oś jelitowomózgową, obejmują liczne sieci komunikacji komórkowej i szlaki sygnalizacji molekularnej - zarówno nerwowe, immunologiczne i endokrynne. Niektóre szczepy drobnoustrojów probiotycznych (korzystnych dla zdrowia gospodarza) wytwarzają substancje neuroaktywne, w związku z czym mogą stanowić potencjalnie terapeutyczny środek do leczenia chorób związanych z układem pokarmowym, immunologicznym, a także zaburzeń OUN.
Author Jan Ruciński (FB / DAHP)
Jan Ruciński,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Ewelina Kurowska (FB / DAHP)
Ewelina Kurowska,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Edyta Jurkowlaniec (FB / DAHP)
Edyta Jurkowlaniec,,
- Department of Animal and Human Physiology
Other language title versionsNeuroimmunological and neuroendocrine functions of the intestinal microbiome
Pages99-105
Publication size in sheets0.7
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 11, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-42-8, [978-83-66139-41-1, 978-83-65917-70-6], 142 p.
Keywords in Polishbakterie jelitowe, immunologia, hormony, neuroprzekaźniki, układ nerwowy
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back