What motivates speculators to speculate?

Bedane S. Gemeda , Birhanu G. Abebe , Andrzej Paczoski , Yi Xie , Giuseppe Cirella

Abstract

Land speculation that occurs on the urban border can be very problematic to the healthy development of cities—critical to economic growth. Speculative land investors, concerned with profits from trading in landed property, can especially affect developing countries where regulation is often poorly controlled and overly bureaucratic. An investigation into the factors motivating land speculators operating in the urban fringe of the city of Shashemene, Ethiopia is examined. The paper, in addition to contributing to the literature, is the second-known attempt and extension of the authors’ pilot research to study the behavior of land speculators in the urban fringe of a growing Ethiopian city. A theoretical framework and conceptual breakdown are put together with historical reference to early land speculation examples. Two questionnaires were separately administered with a representative random sample of 159 members from the local land developer association (i.e., investors) and 24 senior officials from the study area. A principal component analysis categorized the most significant dynamics in controlling land speculation procurements. Results indicated motivational reasoning as the prime cause for speculative activities. Evidence indicated that land speculation is a critical dynamic for self-worth especially with business-oriented persons. Entropy, the disorder of the communicative data, suggests a possible rethinking of the way government should intervene in the urban property market. As such, developmental smart cities in Ethiopia must thoroughly consider the dynamisms of speculative activities and its effects on local housing as it moves forward–in the 2020s.
Author Bedane S. Gemeda
Bedane S. Gemeda,,
-
, Birhanu G. Abebe
Birhanu G. Abebe,,
-
, Andrzej Paczoski (FE / DEP)
Andrzej Paczoski,,
- Department od Economic Policy
, Yi Xie
Yi Xie,,
-
, Giuseppe Cirella (FE / ChTE)
Giuseppe Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
Journal seriesEntropy, ISSN 1099-4300, (N/A 100 pkt)
Issue year2020
Vol22
No1
Pages1-17
Publication size in sheets0.8
Article number59
Keywords in Polishspekulacja, zakup ziemi, motywacja, nieruchomość, rozwój, Etiopia
Keywords in Englishspeculation, land acquisition, motivation, real estate, development, Ethiopia
ASJC Classification3100 General Physics and Astronomy
Abstract in PolishSpekulacje ziemią, które pojawiają się na granicach terenów zurbanizowanych mogą stać się problemem dla rozwoju miast - kluczowych dla wzrostu gospodarczego. Inwestorzy spekulujący ziemią, związani z zyskami z handlem prawami własności do nieruchomości, szczególnie wpływają na kraje rozwijające się gdzie regulacje są często nie najlepiej kontrolowane i poddane biurokracji. W pracy przeanalizowano czynniki motywujące spekulantów ziemią działających w okolicach miasta Shashemene w poddanej badaniu Etiopii. Artykuł w odniesieniu do literatury, stał się drugą próbą rozszerzenia badań pilotażowych nad zachowaniami spekulantów ziemią na obrzeżach rozwijającego się etiopskiego miasta. Teoretyczna struktura i pojęciowy rozpad są przedstawione razem z historycznym odniesieniem do wczesnych przykładów spekulacji lądowych. Teoretyczna struktura i zakres pojęciowy są przedstawione razem z historycznym odniesieniem do wcześniejszych przykładów spekulacji ziemią. Dwa kwestionariusze zostały oddzielnie sporządzone dla reprezentatywnej próbą losowej złożonej ze 159. członków lokalnego stowarzyszenia developerów (t.j., inwestorów) i 24. urzędników. Były to główne składniki analizy mające największą dynamikę w kontroli zdobywania możliwości do spekulacji ziemią. Rezultaty badań wskazały na motywacje którymi się kierowano rozumowanie jako główny powód do aktywności spekulacyjnej. Podane dowody wskazały, że spekulacje ziemią przynoszą największe korzyści dla osób skoncentrowanych na działalności biznesowej. Entropia, nieporządek danych, sugerują potrzebę przeorientowania metod jakimi rząd powinien interweniować na rynku nieruchomości miejskich. Ponadto, rozwój inteligentnych miast w Etiopii musi brać pod uwagę dynamikę aktywności spekulacyjnej i jej efekty dla lokalnego rynku mieszkaniowego w nadchodzącym okresie (2020).
DOIDOI:10.3390/e22010059
URL https://doi.org/10.3390/e22010059
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 100.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.206; WoS Impact Factor: 2018 = 2.419 (2) - 2018=2.505 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?