Ciemne i jasne metafory dialogowania w uniwersytecie

Teresa Bauman , Jarosław Jendza

Abstract

The authors of the article raise a question of dialogical potential of University. This question is investigated with the use of two different methodological approaches. First of which is quantitive – qualitative analysis of organizational documents whereas the second one is qualitative exploration of the senses given by the academic staff to their existence within the institution of university. The research outcomes show clearly that far-fetched bureaucracy and over-formalisation are two most important obstacles for the dialogue within university. On the other hand, the article shows the conditions that enable and enhance creative and partnership discussion in Academia.
Author Teresa Bauman
Teresa Bauman,,
-
, Jarosław Jendza (FSS / IE / DCT)
Jarosław Jendza,,
- Division of Curriculum Theory
Journal seriesStudia i Badania Naukowe, ISSN 1897-2829, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol10
No1
Pages107-123
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishuniwersytet, biurokracja, formalizacja, dialog, analiza metafor
Keywords in Englishuniversity, bureaucracy, formalisation, dialogue, metaphor analysis
Abstract in PolishAutorzy artykułu podejmują kwestię potencjału dialogowego uniwersytetu, która analizowana jest z dwóch perspektyw badawczych. Pierwszą z nich stanowi analiza ilościowo-jakościowa dokumentów organizacyjnych, drugą zaś jest jakościowa eksploracja sensów, jakie pracownicy naukowo – dydaktyczni nadają swemu byciu w szkole wyższej. Konkluzje płynące z wyników badania koncentrują się na przeroście biurokracji oraz nadmiernej formalizacji jako blokad dla dialogowania w uniwersytecie. Z drugiej strony artykuł wskazuje na wciąż możliwe sytuacje i miejsca w akademii, które tworzą możliwości twórczej i partnerskiej wymiany poglądów.
URL http://www.ateneum.edu.pl/assets/CZASOPISMA/badania/Segregator1-SiBN-Ped-1-2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?