Koncesje w prawie geologicznym i górniczym

Ewa Przeszło , Hanna Wolska

Abstract

Granice dopuszczalnej ingerencji państwa w obszarze działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem kopalinami wyznacza klauzula ważnego interesu publicznego. Klauzula ta koresponduje z prawną konstrukcją koncesji opartej na uznaniowym charakterze decyzji administracyjnej, co umożliwia organowi koncesyjnemu wzięcie pod uwagę wszelkich aspektów, jakie składają się na rozumienie tego pojęcia w kontekście gospodarowania kopalinami. Jednocześnie należy uwzględnić fakt, że ważny interes publiczny jest kategorią niedookreśloną i wymagającą rozważnego podejścia w interpretacji, przy uwzględnieniu interesów różnych podmiotów z punktu widzenia potrzeb ogółu. Niniejszy artykuł nie tylko wskazuje na istotę koncesji jako jednej z form reglamentacji działalności gospodarczej, ale również przedstawia specyfikę koncesji w prawie geologicznym i górniczym.
Author Ewa Przeszło
Ewa Przeszło,,
-
, Hanna Wolska (FLA / DPELEPL)
Hanna Wolska,,
- Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Other language title versionsConcessions in geological and mining law
Journal seriesPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, ISSN 0137-5490, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol72
No6 (852)
Pages33-39
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkoncesje, reglamentacje, kopaliny, ważny interes publiczny
Keywords in Englishconcession, state control, natural resources, important public interest
Abstract in original languageThe extent of the state's interference with the freedom of economic activity in the filed of natural resource management is regulated by the Important Public Interest Clause. The Clause corresponds with the legal structure of a concession based on the discretionary nature of an administrative decision. Therefore, the concession authority is able to consider all relevant aspects when deciding on this matter within the field of natural resource management. However, the term "Important Public Interest" is vague and requires careful interpretation taking into account interests of various entities and having the public interest in mind. This article discusses a concession as a mean of state control over the economic activity and describes concessions in geological and mining law.
DOIDOI:10.33226/0137-5490.2019.6.4
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?