Burning Alt-Wartenburg. Archaeological evidence for the conflicts between the Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania from a deserted medieval town near Barczewko (Warmia, Poland)

Felix Biermann , Christofer Herrmann , Arkadiusz Koperkiewicz , Edvinas Ubis

Abstract

In the 14th century, the Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania engaged in severe armed conflicts whose central element was raids on enemy territory. Since nearly all written evidence was authored by one side in the conflict, the chroniclers of the Order, the reliability of the reports in respect to violence and cruelties is not clear. Therefore, archaeological discoveries are of great importance for understanding these wars and their reality. An instructive example is the deserted town of Alt-Wartenburg in Warmia (Barczewko near Olsztyn, Northeast Poland), which was captured and destroyed in 1354 by a Lithuanian army and afterwards abandoned. Recent research has revealed considerable traces of the town’s violent end: burnt houses, weapons, skeletons of the victims, and other traces of ravages and violence. The site and the finds are discussed against the background of the written record, the warfare of its time and region, and other archaeological witnesses of this period.
Author Felix Biermann
Felix Biermann,,
-
, Christofer Herrmann (FH/IAH)
Christofer Herrmann,,
- Institute of Art History
, Arkadiusz Koperkiewicz (FH/IAiE)
Arkadiusz Koperkiewicz,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
, Edvinas Ubis
Edvinas Ubis,,
-
Other language title versionsLiepsnojantis Alt Vartenburgas – archeologiniai duomenys apie karinį Vokiečių Ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfliktą iš apleisto viduramžių miesto (dab. Barczewko, Varmija, Lenkija)
Journal seriesLietuvos Archaeologija (Lithuanian Archaeology), ISSN 0207-8694, (0 pkt)
Issue year2019
Vol45
Pages265-293
Publication size in sheets1.40
Keywords in Englishwars of Teutonic Order and Grand Duchy of Lithuania, conflict archaeology, Middle Ages, deserted town, Warmia
Keywords in original languageLietuvos ir Vokiečių ordino karas, konfliktų archeologija, viduramžiai, apleistas miestas, Varmija
Abstract in original languagePlačiausiai ir geriausiai žinomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos etapas yra kovos su Vokiečių ordinu. Intensyviausios vyko XIV a. Vienu svarbiausių šių kovų elementų tapo plėšiamieji ir siaubiamieji žygiai priešo teritorijoje. Šiame straipsnyje yra nagrinėjami archeologiniai Varmijos Alt Vartenburgo (Baczewko) miesto (prie Olštyno, Šiaurės rytų Lenkija) duomenys, puikiai atskleidžiantys Lietuvos kariuomenės antpuolio pasekmes ir pobūdį. Istoriniai šaltiniai rodo, kad miestas buvo užpultas ir sunaikintas 1354 m. ir šioje vietoje nebebuvo atkurtas. Archeologinių tyrimų metu buvo surinkta daugybė duomenų: sudegusių namų fragmentų, ginklų, žuvusiųjų kūnų palaikų ir kitų su miesto sunaikinimu susijusių radinių. Šie duomenys nagrinėjami rašytinių šaltinių, karybos ir archeologiniame kontekste, siekiant parodyti kraupias tokių antpuolių pasekmes ir pobūdį.
DOIDOI:10.33918/25386514-045008
URL https://doi.org/10.33918/25386514-045008
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?