Deâkì zauvagi do problemi dosvìdu v romanì Kormaka Makkartì "Krivavij meridìan"

Marta Koval

Abstract

n/a
Autor Marta Koval (WF / IAiA)
Marta Koval
- Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Paginacja228-237
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.58
Książka Visoc'ka N. O., Denisova T. N. (red.): Amerikans'kì lìteraturnì studìï v Ukraïnì, vip. 8, Sučasna amerikans'ka drama : tendencìï, postatì, teksti. Materìali mìžnarodnogo simpozìumu, Kiïv, 8 listopada 2012, 2014, Institut lìteraturi ìm. T. G. Ševčenka NAN Ukraïni : Vidavničij dìm "Kiêvo-Mogilâns'ka akademìâ", ISBN 987-966-518-648-9, 377 s.
Językuk ukraiński
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 02-08-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót