Wpływ galaktooligosacharydów na behawior i wybrane parametry układu białokrwinkowego u szczurów w warunkach elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego

Jan Ruciński , Ewelina Kurowska , Magdalena Podlacha , Agnieszka Stankiewicz , Dorota Myślińska , Michał Jaskulski , Edyta Jurkowlaniec

Abstract

Ciało migdałowate, a w szczególności jego jądro środkowe (CeA), jest jedną z kluczowych struktur regulujących odpowiedź stresową. Szczurzy model elektrycznej stymulacji (ES) tego regionu mózgowia jest metodą najbardziej zbliżoną do zjawisk patologicznych zachodzących u pacjentów z zespołem stresu pourazowego czy zaburzeniami lękowymi. Mikroflora jelitowa (mikrobiom) wpływa na aktywację szlaków neuronalnych, prawidłowy rozwój mózgowia, regulację reaktywności odpowiedzi stresowej, a także na wyższe funkcje poznawcze. Galaktooligosacharydy (GOS) należą do prebiotyków - cukrów złożonych, które nie są trawione przez ludzki organizm, ale promują i stymulują wzrost probiotycznych mikroorganizmów jelitowych, o których wiadomo, że korzystnie oddziałują na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Celem niniejszych badań było określenie wpływu GOS na behawior oraz wybrane parametry immunologiczne u szczurów w warunkach długotrwałej ES CeA. Doświadczenia przeprowadzono na 24 szczurach, samcach szczepu Wistar poddanych ES CeA lub stymulacji pozornej oraz suplementacji GOS lub niesuplementowanych. Zbadano poziom aktywności lokomotorycznej zwierząt w aktometrze oraz liczbę leukocytów (WBC) we krwi szczurów przy pomocy analizatora hematologicznego. Szczury stymulowane i niesuplementowane charakteryzowały się hiperlokomocją, także w płaszczyźnie wertykalnej, co przypominało behawior ucieczki. Ponadto ES CeA wpłynęła na obniżenie liczby białych krwinek. Suplementacja GOS w sposób istotny statystycznie przyczyniła się do złagodzenia tych zmian.
Author Jan Ruciński (FB / DAHP)
Jan Ruciński,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Ewelina Kurowska (FB / DAHP)
Ewelina Kurowska,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Magdalena Podlacha (FB / DAHP)
Magdalena Podlacha,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Agnieszka Stankiewicz (FB / DAHP)
Agnieszka Stankiewicz,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Dorota Myślińska (FB / DAHP)
Dorota Myślińska,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Michał Jaskulski (FB / DAHP)
Michał Jaskulski,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Edyta Jurkowlaniec (FB / DAHP)
Edyta Jurkowlaniec,,
- Department of Animal and Human Physiology
Other language title versionsThe influence of galactooligosaccharides on behaviour and selected white blood cells parameters in rats after electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala
Pages92-98
Publication size in sheets0.58
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 11, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-42-8, [978-83-66139-41-1, 978-83-65917-70-6], 142 p.
Keywords in Polishprebiotyki, suplementacja, mikrobiom, zachowanie, morfologia krwi
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?